۷ شهریور ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 9310124
T T
۰ نفر

انتشار گزارش جدید البرادعی ؟

۷ شهریور ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 9310124
انتشار گزارش جدید البرادعی ؟ آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بیستمین بار بر عدم انحراف فعالیت های هسته ای ایران تاکید کرد # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/06/07 سیاسی.هسته ای.آژانس.البرادعی وین- تازه ترین گزارش البرادعی که برای بیستمین بار بر عدم انحراف فعالیت های هسته ای ایران تاکید دارد، نشان دهنده آن است که آژانس قادر به ادامه فعالیت های راستی آزمایی در ایران بوده است. در این گزارش که جمعه شب ایرنا در وین به نسخه ای از آن دست یافت آمده است: آژانس توانسته است به راستی آزمایی عدم انحراف مواد و برنامه های هسته ای اعلام شده در ایران ادامه دهد. این گزارش همچنین افزوده است: ایران با آژانس همکاری می کند و دسترسی به رآکتور آب سنگین اراک را نیز برای بازرسان این نهاد فراهم کرده است. در گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته شده است که ایران معیارهای اندازه گیری مورد نیاز برای کارخانه غنی سازی سوخت (FEP( را با ایجاد دسترسی به رآکتور آب سنگین اراک فراهم کرده است. این گزارش در عین حال یادآور شده است که ایران ترتیبات فرعی کد 1.3 را اجرا و اطلاعات مورد نیاز در این زمینه را فراهم نمی کند. این گزارش همچنین با اشاره به اینکه ایران غنی سازی اورانیوم را تعلیق نکرده و پروتکل الحاقی را نیز اجرا نمی کند، افزوده است: در حالی که آژانس نیازمند آن است که از بابت احتمال جنبه های نظامی در مسایل باقی مانده و برنامه های هسته ای ایران اطمینان حاصل نماید. آژانس همچنین اعلام کرده است که فراهم شدن دسترسی های مورد نیاز آژانس به اسناد و مدارک از سوی ایران این کشور را قادر می سازد که به طور موثری به سوالات فزاینده آژانس پاسخ دهد. گزارش آژانس می افزاید: در عین حال مدیرکل از هر یک از دولت های عضو می خواهد که چنانچه اسنادی را در اختیار دارد که می تواند منجر به مدالیته جدیدی با آژانس شود، آن را در اختیار این نهاد قرار دهد تا بتواند آن را با ایران در میان بگذارد. آژانس می افزاید: تازمانی که چنین نشود آژانس به سختی می تواند فرایند بیشتری را در راستی آزمایی پیش ببرد. این گزارش در خاتمه افزوده است: برای ایران اجرای پروتکل الحاقی به منظور روشن شدن مسایل باقی ماننده ضروری است تا آژانس بتواند در وضعیتی قرار گیرد که درباره فقدان مواد و فعالیت های هسته ای اعلام نشده در ایران اظهار نظر کند. اروپام371**2270
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست