۲۹ دی ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 9279375
T T
۰ نفر

در راستای تشدید برخورد با مجرمان ؟

۲۹ دی ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 9279375
در راستای تشدید برخورد با مجرمان ؟ 10 نفر از محکومان جرایم مواد مخدر اعدام شدند ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/10/29 سیاسی.قضایی.قضایی تهران - ده نفر از محکومان جرایم مواد مخدر که پیشتر احکام محکومیت آنان از سوی دادگاه های انقلاب اسلامی تهران صادر شده بود، سحرگاه امروز ( چهارشنبه ) در زندان رجایی شهر به دار مجازات آویخته شدند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اسامی و موارد اتهامی هریک از محکومان یادشده عبارتست از: 1. یونس آقانژاد فرزند ارشد به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو و 400 گرم هرویین به اعدام و مصادره اموال.
2. صادق گراوند فرزند عزیزمراد به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو و هفتاد گرم کراک به اعدام و مصادره اموال.
3. تیمورشاه کریمی فرزند بلبل شاه به اتهام نگهداری یک کیلو و چهل گرم هرویین و فروش یکصد و چهل و نه گرم هرویین به اعدام و مصاردره اموال.
4. عبداله هناره خلیانی فرزند خالد به اتهام حمل و نگهداری سه کیسه حاوی پنجاه و یک بسته مواد مخدر از نوع هرویین به اعدام و مصارده اموال.
5. حسین فیضی زاده امراله فرزند سلطانعلی به اتهام عرضه برای فروش و نیز فروش 600 گرم هرویین به اعدام و مصادره اموال لازم به توضیح است که محکوم علیه یاد شده در سال 1387 نیز به اتهام نگهداری یکصد کیلوگرم مرفین در مشهد دستگیر و به پانزده سال حبس محکوم اما با استفاده از مرخصی از زندان متواری که مجددا دستگیر شده بود.
6. امیرعلی محمدی به اتهام فروش و نگهداری 500 گرم هرویین به اعدام و به اتهام اعتیاد به مواد مخدر به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و 30 ضربه شلاق.
7. صفر کرمی گنجه به اتهام فروش و نگهداری 500 گرم هرویین به اعدام و به اتهام نگهداری 35 گرم تریاک به دومیلیون ریال جزای نقدی و 10 ضربه شلاق و به اتهام استعمال تریاک به یک میلیون ریال جزای نقدی و 20 ضربه شلاق.
8. علیرضا رمضانی به اتهام حمل و نگهداری 500 گرم مواد مخدر از نوع هرویین به اعدام و مصادره اموال.
9. محمدمهدی احمدی فرزند عبداله به اتهام نگهداری چهارصد و چهل و پنج گرم کراک به اعدام و مصادره اموال.
10. قاسم اصغرزاده به اتهام در معرض فروش قرار دادن 14 کیلو و 350 گرم تریاک و 950 گرم حشیش به اعدام.
این گزارش حاکیست جلسات رسیدگی به اتهامات محکومان یاد شده با حضور نمایندگان دادستان و وکلای آنان در شعب مختلف دادگاه های انقلاب اسلامی تهران برگزار و آرای صادره از سوی دادستانی کل کشور تنفیذ و تقاضای عفو محکومان مذکور نیز پیشتر از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه رد شده بود.
سیم 1344 شماره 006 ساعت 08:51 تمام
۰ نفر