۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 9274926
T T
۰ نفر

با تصویب مجلس ؟

۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 9274926
با تصویب مجلس ؟ سامانه یکپارچه کنترل میزان تولید نفت و گاز راه اندازی می شود ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/08/29 سیاسی.مجلس.برنامه پنجم.نفت و گاز تهران - وزارت نفت در طول اجرای برنامه پنجم توسعه سامانه یکپارچه کنترل و اندازه گیری میزان تولید، فروش،انتقال، پالایش،توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را ایجاد می کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا؟ نمایندگان در جلسه علنی روز شنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به بخش نفت و گاز لایحه برنامه پنجم توسعه تکالیف و وظایف دولت برای اکتشاف، استخراج، تولید و توسعه صنایع مرتبط با این حوزه را مشخص کردند.
** کمک به بخش غیردولتی برای تکمیل پالایشگاه ها مجلس با تصویب ماده 121 لایحه برنامه پنجم توسعه به وزارت نفت اجازه داد از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نسبت به اعطای تسهیلات در قالب وجوه اداره شده برای سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی در طرحهای تکمیل پالایشگاه های موجود شامل بهینه سازی و بنزین سازی با تصویب شورای اقتصاد، اقدام کند.
** الزام ایجاد سامانه یکپارچه کنترل تولید نفت و گاز نمایندگان مجلس وزارت نفت را موظف کردند در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف قانونی خود ضمن ایجاد مدیریت اکتشاف، توسعه و تولید و با تجهیز پست های سازمانی، نسبت به کارگیری نیروهای متخصص لازم را از طریق انتقال نیروی انسانی موجود برای انجام وظایف مندرج در این قانون و قوانین مرتبط اقدام نماید.
با تصویب مجلس وزارت نفت موظف است برای فعالیتهای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکتهای ملی نفت ایران، سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکتهای صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکتهای فوق الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی، ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.
وزارت نفت همچنین موظف است سامانه یکپارچه کنترل و اندازی گیری میزان تولید، فرآورش، انتقال، پالایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه ایجاد و راه اندازی کند.
**لزوم استفاده از فناوری های نو در صنعت نفت نمایندگان مجلس همچنین به منظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت وزارت نفت را موظف کردند معادل یک درصد(%1) از اعتبارات طرحهای توسعه ای سالانه شرکتهای تابعه را در طول سالهای برنامه برای ایجاد پتانسیل جذب، توسعه فناوریهای اولویت دار نفت، گاز و پتروشیمی و به کارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقاء فناوریهای موجود و بومی سازی آنها و کاهش شدت انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد.
با تصویب نمایندگان وزارت نفت باید گزارش عملکرد مربوط به استفاده از فناوری و نوآوری در حوزه نفت و گاز را به صورت سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
** تدوین برنامه جامع صیانت از مخازن هیدروکربوری نمایندگان مجلس به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه پنجم به میزان یک درصد(%1) وزارت نفت را موظف کردند در سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه کند و برای حسن اجرا آن اقدامات لازم را به عمل آورد.
** سوخت رسانی به کشتی ها بر اساس مصوبه دیگر نمایندگان وزارت نفت مکلف شد به منظور افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتی ها(بانکرینگ ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان به میزان سالانه حداقل بیست درصد(%20) از طریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوین و اجرا نماید.
همچنین وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه به عمل آورد.
** اختصاص درصدی از صادرات نفت به مناطق نفتی و کمتر توسعه یافته نمایندگان مجلس همچنین با اختصاص 2 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استان های نفت خیز و گاز خیز و همچنین مناطق کمتر توسعه یافته موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه دولت باید 2 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استانهای نفت خیز و گازخیز و دوسوم شهرستانها و مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص دهد.
این بودجه در قالب بودجه های سنواتی و برای اجرای برنامه های عمرانی در این مناطق هزینه خواهد شد.
با تصویب این مواد؟ بخش نفت و گاز از فصل اقتصادی لایحه برنامه پنجم توسعه به پایان رسید و نمایندگان بخش برق را آغاز کردند.
سیام 1908**2025 شماره 015 ساعت 11:00 تمام
۰ نفر