۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 9257076
T T
۰ نفر

اختصاصی/

۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 9257076
اختصاصی/ انتقاد استاد دانشگاه برکلی آمریکا از وجود استانداردهای دوگانه در زمینه خلع سلاح ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/02/19 سیاسی.ایران.خلع سلاح.هسته ای تهران- استاد دانشگاه برکلی در آمریکا با تاکید برلزوم عملی شدن خلع سلاح، از وجود استانداردهای دوگانه در این زمینه انتقاد کرد.
کرن چادری استاد دانشگاه برکلی در آمریکا در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار سیاسی ایرنا ، با اشاره به کنفرانس بازبینی در معاهده عدم اشاعه در نیویورک، برلزوم عملی شدن خلع سلاح تاکید کرد.
این استاد علوم سیاسی و کارشناس مسائل خاورمیانه تاکید کرد: رسانه های مطرح در آمریکا، اخبار کنفرانس بازبینی معاهده عدم اشاعه را به نحو مطلوبی پوشش نمی دهند به همین دلیل وی باید اطلاعات خود را از برخی رسانه های غیر غربی کسب کند.
وی در مورد موضوع خلع سلاح تنها به گفتن این نکته بسنده کرد که به نظر من ، به طور کلی تسلیحات پدیده هایی مثبت و مناسبی نیستند و باید به طور کلی نابود شوند؟ بویژه تسلیحات کشتار جمعی و از آنجمله تسلیحات هسته ای.
وی با اشاره به برنامه های هسته ای ایران گفت: نکته ای که در مورد آن اطمینان دارم این است که در جهان استانداردهای دوگانه فراوانی وجود دارد که موجب تمایز گذاشتن بین کشورها شده است.
چادری تاکید کرد: این معیارهای دوگانه موجب ایجاد بازی سیاسی در جهان شده است.
سیام **ح.ع.9130 شماره 099 ساعت 16:31 تمام
۰ نفر