۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 9246827
T T
۰ نفر

مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات ریاست جمهوری ؟

۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 9246827
مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات ریاست جمهوری ؟ حجت الاسلام علی ثمری در هیچ مقطع زمانی مشاور رئیس جمهور نبوده است ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/06/23 سیاسی.ریاست جمهوری.ثمری تهران - مرکز ارتباطات و اطلاعات و تبلیغات ریاست جمهوری اعلام کرد: حجت الاسلام علی ثمری در هیچ مقطع زمانی مشاور رئیس جمهور نبوده است .
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ؟ متاسفانه طی روزهای اخیر حجت الاسلام علی ثمری در گفتگو با رسانه ها خود را مشاور سابق رئیس جمهور معرفی می نماید که این عنوان به شدت تکذیب می گردد، زیرا نامبرده به هیچ وجه و در هیچ مقطعی از زمان مشاور رئیس جمهور نبوده است.
از این رو مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات ریاست جمهوری از تمامی رسانه ها می خواهد برای حفظ حیثیت حرفه ای خود جهت درج سمت افراد از مراجع ذی صلاح کسب اطلاع نمایند.
مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات ریاست جمهوری ؟ یادآور شده است کهانتشار اظهارات کذب و خلاف واقع با عناوین دروغین همچون مشاور رییس جمهور نمونه بارز نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی می باشد و این مرکز حق پیگیری قضایی را برای نشردهندگان اکاذیب برای خود محفوظ می داند.
سیام/9121 شماره 015 ساعت 09:23 تمام
۰ نفر