۲۹ تیر ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 9241897
T T
۰ نفر

رییس جمهوری تاکید کرد/

۲۹ تیر ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 9241897
رییس جمهوری تاکید کرد/ قدرت ملت ایران برای تغییر معادلات جهان/ افشای چهره غارتگران منابع ملت ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/04/29 سیاسی.ملت ایران.معادلات جهان تهران - رییس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: تنها ملت ایران می تواند معادلات جهان را به نفع ملت ها تغییر دهد و حتی سلطه گران این قدرت ملت ایران را پذیرفته اند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمود احمدی نژاد عصر چهارشنبه در مراسم رونمایی از مجموعه کتاب پنج جلدی اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم با بیان اینکه ملت ایران می تواند بساط ابرقدرت ها برهم بریزد ، افزود: هیچ قدرتی نمی تواند یک ملت آگاه و متحد را درهم بشکند.
رییس جمهور با تقدیر از دست اندرکاران انتشار این کتاب مستند پنج جلدی اظهار داشت: یکی از نتایج این کار تحقیقی، مستندسازی مطالبات و بسترسازی برای احقاق حق یک ملت است.
احمدی نژاد با بیان اینکه در گذشته تنها اعلام می شد ما طلبکاریم ، خاطرنشان کرد: ما باید در مجامع بین المللی با سند طلب کاری خود را اثبات کنیم آن هم طبق اسنادی که در هر محکمه منصف و عادلی قابل قبول است.
وی تاکید کرد که این اسناد بویژه در محکمه وجدان عمومی ملت ها اثر خود را در معرض قضاوت خواهد گذاشت.
** افشای چهره غارتگران مدعی رییس جمهور با بیان اینکه نتیجه دیگر این کار تحقیقی و جمع آوری اسناد اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، جلوگیری از تکرار چنین حوادثی است، تصریح کرد: این اسناد چهره مدعیان و غارتگران را افشا می کند.
احمدی نژاد سخنان خود را با طرح چند سئوال ادامه داد و گفت: دوره برده داری 300 سال اخیر و استعمار را چه کسی برپا کرده است ؟ آیا ما و شرقی ها برپا کرده ایم یا حاکمان دولت های غربی ؟ رییس جمهور افزود: آنها اکنون در زمانی که نهضت های آزادی بخش و استقلال خواهی به نتیجه رسیده است، ماسک های خود را تغییر داده اند؟ کسانی که غارت هایی را در دنیا سازمان دادند که در تاریخ بی نظیر است.
وی اظهار داشت: غارتگران ، کشتار و جنگ هایی را که در قرن گذشته راه انداخته اند 10 برابر کل تاریخ قبل از آنان است.
احمدی نژاد با بیان اینکه ببینید تا چه میزان هویت ها را متلاشی کرده اند که هر کدام یک قصه پر غصه است ، خاطرنشان کرد: غارتگران، ساختاری اقتصادی را در دنیا ایجاد کرده اند که اکنون بتوانند به طور خودکار و اتوماتیک ملت ها را غارت کنند.
رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود و در ادامه تشریح غارت ملت ها توسط سلطه گران اظهارداشت: آنان با یک فریب کاری دلار را پول حاکم دنیا کردند و طی چند سال اخیر بیش از 32 هزار میلیارد دلار پول بدون پشتوانه منتشر کرده اند.
وی با بیان اینکه چهره سلطه گران می بایست افشا و جلوی عملکرد آنان گرفته شود، گفت: سازوکارهای آنان که بر دنیا تحمیل کرده اند باید شکسته شود و جلوی اقدامات آنان گرفته شود.
احمدی نژاد با بیان اینکه، غارتگران به گونه ای تبلیغ می کنند که گویی ثروت انباشته شده نتیجه زحمات خودشان است، افزود: علاوه بر آن از طریق سازوکارهایی قانونی همچون بانک جهانی به غارت ثروت ملت ها ادامه می دهند.
ادامه دارد...
سیام/ 9012/ 1965 شماره 105 ساعت 20:31 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست