۲۵ اسفند ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9232071
T T
۰ نفر

فعالیت هفت سازمان در محدوده قزاقستان ممنوع شد

۲۵ اسفند ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9232071
فعالیت هفت سازمان در محدوده قزاقستان ممنوع شد # آلماتی، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/83 خارجی.امنیتی.قزاقستان دادگاه عالی قزاقستان هفت سازمان بین المللی و خارجی را تروریستی و فعالیت آنها را در محدوده قزاقستان ممنوع اعلام کرد. تلویزیون دولتی قزاقستان (خبر)، سه شنبه شب به نقل از دادرس دادگاه عالی قزاقستان اسامی سازمان های غیرقانونی شناخته شده از سوی دادگاه عالی این کشور را "اسباط الانصار"، "اخوان المسلمین"، "طالبان"، "بازگرد"، "جماعت مجاهدین آسیای مرکزی"، "لشکر تایبه" و "سازمان اصلاحات اجتماعی" اعلام کرد.
"باخیتجان یعقوب اف" گفت:دادگاه عالی براساس درخواست یک ماه قبل "رشید تویوپ بیک اف" دادستان کل قزاقستان، فعالیت این هفت سازمان را بررسی و آنها را غیرقانونی و تروریستی شناخت . وی افزود: برخی از این سازمانها در قزاقستان فعالیت می کردند که نوع فعالیت آنها مغایر با اهداف ثبت شده در اساسنامه بود. براساس گزارش این تلویزیون، فعالیت این سازمانها قبلا درکشورهای روسیه، آمریکا، ازبکستان، ترکیه و پاکستان نیز تروریستی اعلام شده است . پنج ماه قبل دادگاه عالی قزاقستان فعالیت چهار سازمان "القاعده"، "حزب اسلامی ترکستان شرقی"، "کنگره مردمی کردستان" و "حرکت اسلامی ازبکستان" را نیز در محدوده قزاقستان ممنوع کرده بود. شبد/آساق/2001/285/ 1456
۰ نفر