۱۰ دی ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9217718
T T
۰ نفر

همایش آزادی دراسلام و غرب در قم برگزار شد

۱۰ دی ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9217718
همایش آزادی دراسلام و غرب در قم برگزار شد # قم ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/10/83 داخلی.سیاسی.همایش همایش آزادی دراسلام و غرب با حضور اندیشمندان حوزه ودانشگاه روزپنج شنبه در موسسه آموزشی امام خمینی (ره ) برگزار شد. در این همایش دکتر حسن رحیم پور ازغندی یکی ازاساتید دانشگاه به تشریح تفاوت ها و تعاریف مختلف از آزادی در بین متفکران مختلف مکاتب فلسفی و مقایسه آنها با تعریف آن در اسلام پرداخت. وی افزود: آزادی در سیاست، تفاوت های معنایی زیادی با آزادی در بحثهای فلسفی دارد به گونه ای که آزادی در عرصه ژورنالیسم نیز لازم نیست دقیق باشد بلکه تنها نیازمند جذابیت است. وی با اشاره به لزوم جلوگیری از مخلوط شدن تعاریف مختلف از آزادی گفت: در طول تاریخ کسانی بوده اند که در دنیا و در داخل کشورمان از آزادی استفاده ابزاری کرده اند. ازغندی پور خاطرنشان کرد: آزادی درفرهنک دینی منشا الهی دارد و بر این اساس کسانی که بدون داشتن مبنای تفکر توحیدی به آزادی سوگند می خورند دچار تضاد فلسفی شده اند. وی استفاده ابزاری و تبلیغاتی از اصطلاحاتی همچون پیشرفت، توسعه، برابری ،مردم سالاری، مدارا و مسالمت را مورد توجه قرار داد و افزود: استفاده ـ کنندگان از این اصطلاحات در بیشتر مواقع بدون توجه به مبانی فلسفی از آنها بهره برداری می نمایند. یکی از اساتید حوزه و دانشگاه نیز در این همایش گفت: آزادی در اسلام عدالت گرا است در حالی که در غرب منجر به عدالت گریزی می شود. حجت الاسلام والمسلمین ابوالفضل ساجدی ادامه داد: اسلام، آزادی را بستر تکامل معنوی قرار داده و هماهنک با اخلاق حرکت می کند اما آزادی در غرب به جدایی از اخلاق می انجامد. وی اضافه کرد: تعریفی که از آزادی در غرب وجود دارد منجر به آزادی سرمایه داران برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود شده است لیکن در اسلام تولیدی را که به زیان جامعه باشد منع می کند. وی مسوولیت گریزی در آزادی غربی را نقطه مقابل آزادی در اسلام عنوان کرد و افزود: آزادی در غرب ارزش ذاتی دارد و به عنوان هدف تعریف می شود در حالیکه آزادی دراسلام تنها وسیله ای برای رسیدن به هدف است و بدون آن تربیت و تصمیم گیری بی معنا است. دراین همایش برخی دیگر از اندیشمندان حوزه و دانشگاه دیدگاههای خود را در خصوص مبانی و ریشه های اختلاف در تعریف آزادی در اسلام و غرب را بیان کردند. س.س 2452/550/548
۰ نفر