۲۸ آذر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9215550
T T
۰ نفر
نگاهی به اجلاس های بیست وچهارگانه سران شورای همکاری / قسمت سوم # ابوظبی ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/09/83 خارجی.سیاسی.امارات.شورای همکاری. یازدهمین اجلاس سران کشورهای عضوشورای همکاری 22 تا25دسامبر1990(برابر با دوم تا پنجم دیماه 1369) دردوحه برگزارشد. دراین نشست که درپی حمله نظامی عراق به کویت برگزارشد،سران کشورهای عضوتحولات واوضاع بحرانی منطقه راموردبررسی قراردادند. سران شورای همکاری حمایت خودراازکویت اعلام داشته وتاکید کردندکه تجاوزبه هریک ازکشورهای عضوبه منزله تجاوزبه دیگرکشورهاخواهدبود. دوازدهمین اجلاس سران کشورهای عضوشورای همکاری 23 تا25دسامبر 1991(سوم تا پنجم دیماه 1370) درکویت برگزارشد. دراین نشست که پس ازآزادسازی کویت تشکیل شد، تحولات منطقه ای ناشی از جنک دوم خلیج فارس موردتبادل نظرقرارگرفت . سران کشورهای شورای همکاری دراین نشست ازکشورهای عربی وخارجی شرکت کننده درجنک آزادسازی کویت علیه عراق قدردانی کردند. سیزدهمین اجلاس سران شورای همکاری 21تا23 دسامبر1992 (یکم تاسوم دیماه 1371 درابوظبی تشکیل شد. سیزدهمین نشست تصویب مقررات جدیدتجارت جزیی میان کشورهای عضوازبندهای مهم دستورکاراین نشست بود. دراین دوره "فاهم بن سلطان القاسمی "ازامارات به جانشینی " یعقوب عبدالله بشاره "ازکویت به سمت دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس وبرای مدت سه سال انتخاب شد. بشاره به مدت 12سال عهده داراین سمت بود. چهاردهمین اجلاس سران 20تا22 دسامبر 1993 ( سی ام آذرتا دوم دیماه 1372 ) در منامه برگزارشد. دراین نشست برضرورت پایان دادن به اختلافات مرزی میان کشورهای عضو تا پیش ازپایان سال 1995ازجمله اختلافات میان " قطرـ بحرین " ،" قطر-عربستان" و "عمان- عربستان" تاکید شد. شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضوشورای همکاری چهارم تاششم دسامبر 1995 ( سیزدهم تاپانزدهم آذرماه 1374) درمسقط تشکیل شد. دراین اجلاس "جمیل الحجیلان "ازعربستان به جانشینی "فاهم بن سلطان القاسمی "به سمت دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس وبرای مدت سه سال انتخاب شد. قطردراعتراض به انتخاب "الحجیلان "جلسه پایانی این دوره راتحریم کرد، زیراقطرانتظارداشت دبیرکل جدیدشورای همکاری ازاین کشورانتخاب شود. سران کشورهای شورای همکاری دراین نشست خواستارادامه اعمال فشاربرعراق برای اجرای کامل قطعنامه های بین المللی مربوطبه این کشورشدند. هفدهمین اجلاس سران شورای همکاری هفتم تا نهم دسامبر 1996 ( هفدهم تا نوزدهم آذر 1375 ) دردوحه برگزارشد. در هفدهمین نشست بحرین به دلیل داشتن اختلافات مرزی باقطروخودداری دوحه ازپس گرفتن مساله مناقشه مرزی میان دوکشورازدادگاه لاهه دراین نشست شرکت نکرد. اجلاس مذکور نخستین نشست سران شورای همکاری بودکه بدون حضوریکی از کشورهای عضوبرگزارشد. ادامه دارد ... 2140/300
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست