۱۵ آذر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9213433
T T
۰ نفر

وزیر نفت وگاز هند با آقای خاتمی دیدار کرد

۱۵ آذر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9213433
وزیر نفت وگاز هند با آقای خاتمی دیدار کرد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/09/83 آقای "محمد خاتمی" رییس جمهوری عصر یکشنبه در دیدار " مانی شانکار آیار" وزیر نفت وگاز طبیعی هند روابط تاریخی ایران وهند را خوب، بنیادی و مبتنی بر اشتراکات فرهنگی توصیف کرد . به گزارش دفتر امور رسانه های ریاست جمهوری ، آقای خاتمی از هند به عنوان کشوری بزرک باسابقه تاریخی و فرهنگی غنی یاد کرد که در آسیا وعرصه جهانی نقش بسزایی داشته است . خاتمی مواضع واشتراکات فراوان میان دو کشور را مورد اشاره قرار داد و بابیان اینکه ماباید منطقه را امن و باثبات نگهداریم تصریح کرد : ملتهای مامستحق پیشرفت وتوسعه هستند واین امر تنها درصورت وجود آرامش و امنیت امکان پذیر است . رییس جمهوری با تاکید بر وجود نیروهای تروریست وخشونت گرا و نیزعوامل خارجی که چشم طمع به کشورهای منطقه دارند ، خاطرنشان کرد: ایران وهند می توانند در زمینه مبارزه باتروریست وفزون طلبی عوامل خارجی نیز نقش مهمی را نه تنها برای خود ، بلکه برای تمامی منطقه ایفا کنند. خاتمی بااشاره به پیشرفتهای ایران وهند ، همکاری میان دوطرف را مفید وموثر دانست وابراز امیدواری کرد که توافقات میان دو کشور درعرصه های گوناگون بویژه نفت ،گازو پتروشیمی همچون گذشته اجرایی شود. "مانی شانکارآیار" وزیر نفت وگاز طبیعی هند نیز دراین دیدار که وزیر نفت ایران نیز حضور داشت ، رابطه ایران وهند را خوب و همکاری دو کشور را درتمام زمینه ها بسیار مناسب وهمکاری تنگاتنک ایران وهند را الگوی مناسب در آسیا عنوان و ابراز امیدواری کرد ، این همکاری در زمینه نفت وگاز و همچنین اکتشافات مربوط به نفت وگاز طبیعی نیز توسعه یابد. " مانی شانکار آیار" بااشاره به مذاکرات خود با وزیر نفت ایران خواستار تحویل انرژی دربستری مطمئن و امن از سوی ایران شد. 1488 - 1527/ 1592
۰ نفر