۲۶ آبان ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9209946
T T
۰ نفر
اظهار نظر یک روزنامه نگار عرب درباره انتخاب "رایس" به جای "پاول" # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/08/83 الجزیره. محمود شمام. "محمود شمام" مدیردفتر مجله "نیوزویک عربی" درواشنگتن گفت :اگر "رایس" به عنوان وزیر خارجه آمریکا تعیین شود به هرگونه "خارج نواختن"در کاخ سفید پایان داده می شود. شمام روز سه شنبه درگفت وگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت: این اولین بار پس از سالها خواهد بود که وزارت خارجه بطور کامل تحت کنترل کاخ سفید قرار می گیرد . وی افزود : "رایس" فردمعتمدبوش است وبوش ازوی برای بهبودروابط با اروپا و شاید هم برای نظارت جدی تر بر مسائل خاورمیانه استفاده خواهدکرد.در عین حال، حضور رایس تا حد زیادی به دخالت های "دیک چنی" درسیاست خارجی آمریکا پایان می دهد. مدیر دفتر نیوزویک گفت : رایس از شورای امنیت ملی آمریکا خارج می شود و"استیون هادلی" جای او را می گیرد وبه نظر می رسد تمامی پیش بینی ها مبنی بر جایگزینی "پل ولفویتز" به جای رایس در شورای امنیت ملی دیگربیهوده وبی ارزش شده است . وی تصریح کرد : بوش با این کار هم شورای امنیت ملی وهم وزارت خارجه را مستقیما در دست خود خواهد داشت. علاوه بر این، سازمان سیا را هم تحت کنترل مستقیم خود قرار می دهد، زیرا رئیس سیا دوست نزدیک بوش است". صویر/1491/1489/1468
۰ نفر