۱۱ مهر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9203254
T T
۰ نفر
وزیر کشور: مسایل اجتماعی و امنیتی، حاشیه شهرها را تهدید می کند # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی داخلی.سیاسی.وزارت کشور.موسوی لاری. "عبدالواحدموسوی لاری" وزیر کشور روز شنبه در گردهمایی استانداران سراسر کشور با اشاره به وقوع چند حادثه اجتماعی در سطح کشور،گفت: مسایل اجتماعی به علت اینکه در بیشتر موارد ابعاد امنیتی پیداکرده، ریشه ها و زوایای آن کمتر مورد بررسی یا ریشه یابی قرار گرفته است. به گزارش روابط عمومی وزارت کشور، موسوی لاری تاکید کرد: مسایل مربوط به حاشیه شهرهای بزرک باید از زوایای مختلف اجتماعی ، تقسیماتی ، زندگی شهری و رفاهی مورد بازنگری اساسی قرارگیرد. وی بااشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر حضور وزارت کشور درحوزه مدیریت شهری تصریح کرد: رسالت سایر وزارتخانه و دستگاهها عمدتا برارائه خدمات در سطح شهرها می باشد، در حالی که حضور وزارت کشور ، ناظر بر مسایل امنیتی و اجتماعی است . وزیر کشورتوجه به مسایل حاشیه نشینی را نیازمند همکاری تمامی دستگاههای ذیربط دانست و خاطرنشان کرد: باید دستگاه های مرکزی دولت، جاذبه های حاشیه نشینی را در جهت استقرار مهاجرین کم رنک نمایند و شرایطی فراهم شودکه امکان استفاده از حاشیه شهرها مشکل شود. وی تاسیس دهیاریها از سوی این وزارتخانه در سراسر کشور را فرصتی درجهت توسعه مناطق روستایی دانست و گفت : یکی از اقداماتی که درروستاها باید صورت پذیرد توجه به ایجاد فرصتهای شغلی است، زیرا بیشتر اقدامات صورت گرفته از ابتدای انقلاب در جهت تامین رفاه روستاییان بوده و ایجاد اشتغال اولویت اصلی برنامه ها را تشکیل نداده است . موسوی لاری ایجاد محدودیت و سختگیری درحاشیه شهرهارا در جهت جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستائیان برشمرد و تاکیدکرد: هرچند اقداماتی در اکثر شهرهای بزرک صورت گرفته است اما این اقدامات کافی نیست . وزیر کشور حادثه قتل کودکان درمنطقه پاکدشت را مورد توجه قرارداد و گفت : دستگاههای ذیربط درجلوگیری از تداوم این قتلها و شناخت جانیان قصورهایی داشته اند. وی افزود: اما از این مساله فراتر توجه به شرایط اجتماعی و محل وقوع جنایات است که درعین حال که نقطه ای حاشیه ای در اطراف شهر تهران است،اما کنترل مقررات شهری بر روی آن حاکم نیست . وی افزود: بخشی از علل بروز این مسائل به بلاتکلیفی مردم درحاشیه شهرها بر می گردد و هیچ کس آنجا را به حساب نمی آورد و متولی ومدیریت آن مخدوش است. وزیر کشور تصریح کرد: به علت ندانم کاری برخی متولیان اجتماعی کشور ، مسیر توجه به مسایل اجتماعی به طرز پررنگی به بعضی مسایل سطحی اجتماعی از قبیل نحوه پوشش افراد و به دنبال آن بگیر و ببندهای خیابانی سوق یافته است و اقدام لازم در شناخت علمی برای جلوگیری از بروز تخلفات اجتماعی صورت نپذیرفته است . وی باتاکید بر لزوم بررسی جامع تر مسائل حاشیه نسینی ، زنان آواره، کودکان کار و کودکان فراری تصریح کرد : بررسی های انجام گرفته نشان می دهد قسمت اعظم کودکان کار درتهران ، غیر ایرانیان و مهاجرین افغانی ، پاکستان و هندی هستند. وزیرکشور افزود: یکی از مشکلاتی که درمناطق حاشیه ای وجود دارداین است که این مناطق هویت مشخصی نداشته و کنترل حکومتی بر روی آنها وجود ندارد. سیام.(د) 1329 1415-
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست