نامزدهای گروه «دین» چهل‌ویکمین جایزه کتاب سال اعلام شدند

تهران- ایرنا- دبیرخانه چهل‌ویکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، نامزدهای گروه «دین» این جایزه را معرفی کرد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، نامزدهای گروه «دین» چهل‌ویکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در ۹ موضوع مختلف معرفی شدند.

در موضوع «کلیات اسلام» پنج کتاب نامزد شدند:

«سیر تحول نگاه مستشرقان به مهدویت در ۱۵۰ سال اخیر»، تألیف زهیر دهقانی‌آرانی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۴۰۱، ۶۹۶ص.

«تحولات نوپدید دینی و معنوی در دنیای معاصر»، تألیف محمدمسعود سعیدی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۴۰۱، ۴۰۰ص.

«موسوعه الشیخ بهاءالدین العاملی»، تألیف شیخ بهایی، تصحیح جمعی از محققین، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،۱۴۴۲-۱۴۴۳ق، ۲۴ج.

«اعلام السنه فی کتب الشیعه»، تألیف سیدعبدالستار حسنی، ویراستار: محمدکاظم محمودی، قم: موسسه کتاب‌شناسی شیعه، ۱۴۰۱، ۷۰۰ص.

«اجازات، اسناد و استفتاءات آیه‌الله سیدابوالحسن اصفهانی»، تألیف مهدی باقری‌سیانی، قم: موسسه کتاب‌شناسی شیعه، ۱۴۰۱، ۴ج.

در موضوع «علوم قرآنی» نیز چهار کتاب جواز ورود به مرحله دوم داوری این دوره از جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را کسب کردند:

«التجدید فی تفسیر القرآن المجید»، تألیف علی عبدالرزاق مجید مرزه، تهران: محمود سعید، ۱۴۰۱، ۲۰ج.

«علم قرائت»، تألیف محمدصادق یوسفی‌مقدم، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۴۰۱، ۶۰۰ص.

«قرآن کریم: با پانوشت‌های توضیحی»، ترجمه محمدعلی کوشا، ویراستاران: بهاءالدین خرمشاهی، نادعلی عاشوری‌تلوکی و محمد جوکارباصری، تهران: نی، ۱۴۰۱، ۱۲۷۲ص.

«قرآن‌های کوفی در ایران و دیگر پاره‌های آن در جهان؛ سده نخست تا پنجم»، تألیف مرتضی کریمی‌نیا، تهران: مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۰۱، ۵۸۴ص.

نامزدهای گروه «دین» چهل‌ویکمین جایزه کتاب سال اعلام شدند

همچنین در موضوع «حدیث» کتاب‌های زیر نامزد چهل‌ویکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شناخته شدند:

«کتاب الحجه: متن، ترجمه و شرح اصول کافی»، تألیف محمد بن یعقوب کلینی، شرح: حسین درگاهی، ویراستاران: عبدالعلی ظهیرالدین، محمدکاظم بهنیا و سیما سپاهی، تهران: شمس الضحی، ۱۴۰۱، ۴ج.

«اصول فی الاصول: اصول معارف الهیه در شرح کتاب اصول کافی»، تألیف محمد بن یعقوب کلینی، شرح: حسین درگاهی، ویراستاران: عبدالعلی ظهیرالدین، طاهره شعرباف و سیما سپاهی، تهران: شمس الضحی، ۱۴۰۱، ۳ج.

«از میراث غلات»، تألیف حسن انصاری، ویراستار: احسان موسوی‌خلخالی، تهران: علمی، ۱۴۰۱، ۴۰۸ص.

«موسوعه شیخ صدوق»، تألیف شیخ صدوق، تصحیح موسسه شمس الضحی الثقانیه، یزد: خانه فرهنگ صدوقی، ۱۴۰۱، ۳۱ج.

«طب الائمه الصادقین (علیهم‌السلام): روایه ابی‌ محمد هارون بن موسی التلعکبری عن ابی‌علی محمد بن همام الاسکافی البغدادی ۱-۲»، تصحیح مهدی جواد الدلیری، قم: العطار، ۱۴۰۱، ۷۹۲ص.

«اثبات الوصیه: المنسوب الی علی بن الحسین المسعودی و هو کتاب الاوصیاء لمحمد بن علی الشلمغانی»، تصحیح عباس کثیری با همکاری محمد افضل المحقق، قم: موسسه کتاب‌شناسی شیعه، ۱۴۰۱، ۴۵۵ص.

«مجموعه‌ای از سخنان حضرت صاحب ‌الزمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)»، تألیف، ترجمه و افزوده: سیدحسن شیرازی، سیدحسن افتخارزاده و حسن تاجری، ویراستار: سیدعلی رضوی، تهران: آفاق، ۱۴۰۱، ۷ج.

کتاب‌هایی که در موضوع «سیره» به عنوان نامزد این جایزه معرفی شدند، نیز بدین شرح است:

«موسوعه آیه‌الله السید محمد مهدی الموسوی الخرسان»، تألیف السید محمد مهدی السید حسن الموسوی الخرسان، قم: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ۱۴۴۳ق، ۴۶ج.

«دیوان امام حسن بن علی (علیهماالسلام)»، تألیف ابوالحسن مدائنی، ترجمه حبیب ‌راثی تهرانی، ویراستار: عبدالحسین طالعی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۴۰۱، ۴۲۶ص.

«فرائد السمطین فی فضائل المرتضی و البتول و السبطین»، تألیف ابراهیم بن محمد حموئی جوینی، تصحیح محمدکاظم محمودی، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی؛ مرکز مطالعات و تحقیقات علمی، ۱۴۴۴ق، ۲ج.

«مقایسه سیمای امام حسین علیه‌السلام در مقاتل دوره قاجار و منابع اولیه»، تألیف مسعود محمدآبادی و علی ناظریان‌فرد، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۴۰۱، ۳ج.

کتاب‌های زیر در موضوع «فقه و اصول» از سوی داوران به عنوان نامزد جایزه کتاب سال معرفی شدند:

«جامع الشتات، تألیف ابوالقاسم قمی»، تصحیح موسسه فقه الثقلین، قم: فقه الثقلین، ۱۳۹۹-۱۴۰۱، ۱۲ج.

«البحوث الاصولیه: تقریرات الآخوند الخراسانی»، تألیف سیدمحمدحسن موسوی طباطبایی حائری قزوینی، تصحیح سیدحسین آل‌طه و علی فاضلی، قم: بوستان کتاب، با همکاری زورق نور، ۱۴۰۱، ۴ج.

«اصول فقه و هرمنوتیک روش‌شناختی»، تألیف مسعود فیاضی، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۴۰۱، ۳۲۸ص.

«شناخت شریعت: فقه اسلامی در دهکده جهانی (براساس منابع اهل سنت)»، تألیف محمد کشاوجی و رفیق عبدالله، ترجمهنورالدین الله‌دینی، ویراستار: ناصر احمدزاده، تهران: نامک، ۱۴۰۱، ۴۴۰ص.

«فقه بورس اوراق بهادار: تقریرات درس آیت‌الله علی عندلیبی»، پدیدآور: علی ظهیری، تدوین و نظارت: دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه، قم: انتشارات حوزه‌های علمیه، ۱۴۰۰ـ۱۴۰۱، ۴ج.

در موضوع «کلام» نیز هفت کتاب به مرحله دوم داوری این دوره از جایزه کتاب سال راه پیدا کردند:

«قواعد کلامی لطف - اصلح - عدل و فضل»، تألیف رضا برنجکار، سیدایوب میرافضلی و مهدی نصرتیان‌اهور، قم: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ۱۴۰۱، ۶۵۵ص.

«در دفاع از خدا»، تألیف کارن آرمسترنگ، ترجمه مسعود سنجرانی، مشهد: تگ، ۱۴۰۱، ۵۶۴ص.

«امام قاسم بن ابراهیم و اصول اعتقادی زیدیه»، تألیف ویلفرد مادلونگ، ترجمه شیرین شادفر، تهران: نامک، ۱۴۰۰، ۴۰۰ص.

«کلام و جامعه در سده‌های دوم و سوم هجری: تاریخ اندیشه دینی در صدر اسلام»، تألیف یوزف فان اس، ترجمه الهام حسینی‌بهشتی، سیدمحمدرضا حسینی‌بهشتی، فرزین بانکی، احمدعلی حیدری و فرانک هاشمی، ویراستار: سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۳۹۷-۱۴۰۱، ۳ج.

«جریان‌شناسی اندیشه‌های کلامی»، تألیف جمعی از نویسندگان، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۴۰۱، ۷۹۲ص.

«نمود باورهای ایرانی در شکل‌گیری اختصاصات کلامی اسماعیلیه (از پیدایش تا قرن پنجم)»، تألیف عباس مسیحا، تهران: میراثبان؛ موسسه پژوهشی میراث مکتوب؛ لندن: موسسه مطالعات اسماعیلی، ۱۴۰۱، ۱۰، ۳۳۴ص.

«تاریخ برهان‌های اثبات وجود خدا در کلام امامیه: از مکتب بغداد تا مکتب اصفهان»، تألیف حمید عطائی‌نظری، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)، ۱۴۰۱، ۲ج.

کتاب‌های زیر نیز در موضوع «اخلاق» به عنوان نامزد شناخته شدند:

«چگونه خوب زندگی کنیم؟ راهنمای اخلاق نیکوماخوس ارسطو»، تألیف مالک حسینی، تهران: کرگدن، ۱۴۰۱، ۲۳۶ص.

«قاعده طلایی»، تألیف جفری واتلز، ترجمه محمدحسین محمدپور، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۴۰۱، ۴۴۲ص.

«الگوگرایی در اخلاق»، تألیف لیندا زگزبسکی، ترجمه امیرحسین خداپرست، تهران: کرگدن، ۱۴۰۱، ۳۶۰ص.

«اخلاق‌شناسی نوین: نظریه‌های اخلاقی»، تألیف راس شیفرلندو، ترجمه ابوالقاسم فنائی و ایمان عباس‌نژاد، تهران: موسسه فرهنگی سروش مولانا، ۱۴۰۱، ۳۶۷ص.

در موضوع «عرفان» آثار زیر نامزد چهل‌ویکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شدند:

«نبوت و ولایت از دیدگاه ابن‌عربی»، تألیف میشل (علی) شوتکیویچ، ترجمه اسماعیل باغستانی، تهران: هرمس، ۱۴۰۱، ۳۰۶ص.

«پیشگامان کهن تصوف»، تألیف ریشارد گراملیش، ترجمه شیرین شادفر، تهران: حکمت، ۱۴۰۱، ۲ج.

سه کتاب زیر در موضوع «ادیان دیگر» به مرحله دوم داوری این دوره از جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند:

«روش‌های مدرن تفسیر متون مقدس»، تألیف فاطمه توفیقی، ویراستار: فاطمه سعیدی، تهران: کرگدن، ۱۴۰۱، ۴۰۰ص.

«یوگا: جاودانگی و رهایی»، تألیف میرچا الیاده، ترجمه مانی صالحی‌علامه، تهران: نیلوفر، ۱۴۰۱، ۵۶۷ص.

«هفده پژواک گات‌ها (برابری سی‌وسه برگردان از هفده سرود گات‌ها)»، پژوهش، گردآوری و ترجمه بهنام مبارکه، تهران: هیرمبا، ۱۴۰۱، ۲ج.

مراسم پایانی چهل‌ویکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران بهمن‌ماه امسال برگزار می‌شود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha