وظیفه حماسه ایجاد هویت و دفاع از مرزهای فرهنگی است/ از حماسه آفرینان سراسر ایران بنویسید

تهران- ایرنا- دبیر علمی سومین جایزه ملی داستان حماسی گفت: شرکت‌کنندگان می‌توانند از جنوب تا شمال کشور، از شرق تا غرب و از هر استانی، حماسه آفرینان استان خود را شناسایی و درباره این حماسه آفرینان و قهرمانان که شاید نام‌آشنا نیستند بنویسند، جایزه ملی داستان حماسی نگاهی به فرامرز هم دارد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی حوزه هنری، نشست خبری سومین جایزه ملی حماسی، صبح دوشنبه نهم آبان ماه، با حضور معاون هنری حوزه هنری، رئیس حوزه هنری خراسان رضوی و دبیر علمی جایزه ملی داستان حماسی در سالن مرحوم طاهره صفارزاده حوزه هنری برگزار شد.

در این نشست، محمدرضا شرفی خبوشان به بیان اهداف برگزاری این رویداد پرداخت و با طرح این سئوال که وظیفه یک جایزه چیست، گفت: جایزه باید تأثیرگذار باشد چه در سطح فرهنگ جامعه و چه در آثاری که تولید شده است. یک جایزه باید جریان‌ساز باشد و با برگزاری جایزه ملی داستان حماسی جریان‌ساز بوده‌ایم. جایزه ملی داستان حماسی، داستان حماسی را به عنوان یک گونه در جریان ادبیات داستانی کشور مطرح می‌کند که گونه‌ای خاص از داستان و برآمده از تاریخ تمدن، فرهنگ و کنش های جمعی مردمی است.

دبیر علمی سومین جایزه ملی داستان حماسی با اشاره به اینکه آن چیزی که ادبیات داستانی یک کشور را پررنگ و غنی می کند، پرداختن به کنش های جمعی و ایجاد خودآگاهی در جامعه است، افزود: در تاریخ هر کشور و ملتی، حماسه برای دفاع از دستاوردهای آن کشور شکل می‌گیرد. با قدردانی از دستاوردها، هویت شکل می‌گیرد و مسئله ملت پیش می آید. در جایزه ملی داستان حماسی در حوزه رمان و داستان کوتاه می توانیم گونه‌ای از داستان را بیاوریم که خواست ملت ماست. جایزه ملی داستان حماسی یک جایزه جریان ساز است و اثرگذاری آن در سطوح مختلف هویداست.

شرفی‌خبوشان ادامه داد: در جایزه ملی داستان حماسی، تولید اثر را در نظر می‌گیریم و آثار فاخر را قضاوت می‌کنیم. در سومین دوره از این جایزه، شرایطی ایجاد شده که نویسندگان جوان تحت نظر استادان با تجربه رمان خود را بنویسند.

وی با بیان اینکه حماسه، مفهوم جمعی دارد و قهرمان یک جامعه، پایگاه و محل رشدش مردم هستند، افزود: حماسه به طور پررنگی وظیفه ایجاد هویت و دفاع از مرزهای فرهنگی را دارد. جایزه ملی داستان حماسی نگاهی به فرامرزها دارد و در نظر داریم از کشورهای دیگری که با آنها اشتراکات فرهنگی داریم دعوت کنیم حضور داشته باشند.

دبیرعلمی جشنواره گفت: حماسه ها از دوران گذشته تا روزگار معاصر را شامل می‌شود و در هر حماسه، یک قهرمان وجود دارد. قهرمان‌ها  با اتکا به مردم، حماسه را رقم می‌زنند. وظیفه حماسه، ایجاد هویت و همچنین دفاع از مرزهاست. در حماسه، مرزهای جغرافیایی وجود ندارد، بلکه مرزهای فرهنگی را شامل می‌شود. کشور ایران فراتر از مرزهای جغرافیایی تنفس می‌کند و فقط زبان فارسی نیست که فرهنگ ما را می‌سازد، بلکه دستاورهای تاریخی از ملت ما ملتی خاص و شریف ساخته است. به واسطه حماسه و ادبیات داستانی، وظیفه ماست که این شاخصه‌ها را در جهان اعلام کنیم. جایزه ملی داستان حماسی  نگاهی به فرامرزها نیز دارد و در دوره های بعدی از کشورهای دیگر که با آن ها اشتراکات فرهنگی داریم نیز دعوت می‌کنیم.

وی افزود: هر بومی برای خود حماسه خاصی دارد. در جایزه ملی داستان حماسی شرکت کنندگان می توانند از جنوب تا شمال کشو، از شرق تا غرب و از هر استانی، حماسه آفرینان استان خود را شناسایی و درباره این حماسه آفرینان و قهرمانان که شاید نام آشنا نیستند بنویسند.

بیشترین حماسه های فرهنگی و انقلابی در خراسان رخ داده است

رئیس حوزه هنری استان خراسان رضوی در این نشست به توضیحاتی درباره فعالیت دبیرخانه هنر حماسی پرداخت و گفت: دبیرخانه هنر حماسی حوزه هنری خراسان رضوی از ۵ سال پیش کار خود را آغاز کرده است. در این دبیرخانه بنا را بر این گذاشته ایم تا با استفاده از مباحث هویتی ایرانی اسلامی در محتوای فعالیت های کشور تغییراتی را ایجاد کرده و تلاش کنیم شرایطی را ایجاد کنیم تا هنرمندان به این سمت حرکت کنند.

مجید عسگری با اشاره به اینکه ادبیات شیعی در خراسان سابقه زیادی داشته و این خطه، زادگاه فردوسی یکی از بزرگان حماسه سرای ایران است، افزود: مبنای ادبیات شیعی از خراسان است و بیشترین حماسه های فرهنگی و انقلابی در خراسان رخ داده است.

عسگری در ادامه گفت: با استفاده از این زیرساخت‌ها مباحث امیدآفرینی و هویت ملی و مذهبی بین هنرمندان ترویج پیدا می‌کند.

رئیس حوزه هنری استان خراسان رضوی  افزود: ساختار دبیرخانه هنرحماسی سه محور اصلی دارد؛ محور اول و اصلی مفهوم هنرحماسی و تحقیق و پژوهش درباره این مفهوم است. محور دوم تولیدات است که کم و  بیش به آن ورود کردیم، مثل پرده‌های نقالی به روز با نگاهی به ادبیات کهن و محور سوم و مهم‌ترین آن، محور حساس‌زایی است که در این زمینه ما دو دوره سینما حماسه و داستان حماسی را برگزار کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه در دو دوره گذشته مرحوم سعید تشکری دبیر علمی جایزه داستان حماسی بود، افزود: در داستان حماسی، اصلی‌ترین هدف داستان و رمان آن هم با مضامین حماسی، تولید امید آفرینی بوده است. در دور اول این جایزه ملی ۲۰۰ طرح به دست ما رسید که از بین آن‌ها تعداد ۴ کتاب منتشر شد. دور دوم که در ایام بزرگداشت فردوسی برگزار شد ۲۵۰ اثر به دبیرخانه رسید که از آن تعداد ۳ اثر درحوزه رمان و ۴ اثر در حوزه داستان انتخاب شدند. در دور سوم سعی برآن شد که تلفیقی از هر دو دوره قبل را داشته باشیم.

رئیس حوزه هنری استان خراسان رضوی در پایان اظهار کرد: طی دو دوره گذشته با استقبال عزیزان مختلف مشخص شد هم به لحاظ سطح جغرافیایی و هم  به لحاظ زیر ساخت های مورد نیاز شرایط مناسبی فراهم شده است.

ادبیات حماسی ریشه‌ای تاریخی در کشور ایران دارد

علی فروزانفر در این نشست با نام بردن از امیرحسین فردی و سعید تشکری که در حوزه داستان فعالیت های گسترده ای را داشته و چشم از دنیا فرو بسته اند، گفت: هیچ فرهنگی بر قامت خود استوار نیست مگر اینکه پایه‌های خود را بر ادبیات صحیح گذاشته باشد. ادبیات حماسی ریشه‌ای تاریخی در کشور ایران دارد. این ادبیات لنگرهای تمدنی ایران اسلامی است. ایران از زمان فردوسی تا امروز با قهرمانان متعددی مواجه بوده است و هرچه به عمق تمدنی ایران اضافه می شود از اسطوره های اساطیری فاصله می گیرد و به قهرمان های واقعی مثل حاج قاسم سلیمانی و … تبدیل می شوند.

معاون هنری حوزه هنری با اشاره به اینکه مجموعه حوزه هنری خراسان رضوی از ظرفیت های داستان و سینما در برگزاری جایزه ملی داستان سینما استفاده کرده است، اضافه کرد: ما در حوزه هنری و مجموعه آفرینش های ادبی حوزه هنری، حمایت خود را از این جایزه ملی خواهیم داشت.

در پایان این نشست از پوستر سومین جایزه ملی داستان حماسی توسط علی فروزان فر، مجیدعسگری، رئیس حوزه هنری خراسان رضوی و شرفی خبوشان، دبیرعلمی سومین جایزه ملی داستان حماسی رونمایی شد.

فراخوان برای ارسال آثار

بر اساس این گزارش، سومین دوره جایزه ملی داستان حماسی در سه بخش ۱-داستان کوتاه ۲-رمان ۳-بخش ویژه برگزار خواهد شد که بخش ویژه آن به ارسال طرح رمان اختصاص دارد و در این بخش بعد از بررسی  طرح رمان و تأیید آن، آثار تولید شده به صورت جداگانه داوری خواهد شد.

موضوعات این فراخوان عبارتند از:

حماسه‌های تاریخی

حماسه‌های دینی

حماسه‌های بومی

متقاضیان برای شرکت و ارسال اثر در این دوره از فراخوان باید به سایت www.artfest.ir مراجعه، ثبت نام و اثر خود را بارگذاری کنند.

آثار ارائه شده باید با اندازه قلم ۱۴ با  فونت Bnazanin ارسال شود که به انتخاب دبیرخانه، آثار منتخب با نام صاحبان آثار منتشر خواهد شد.

دبیرخانه از دریافت آثار ارسالی بعد از موعد مقرر معذور است و هر فرد می‌تواند همزمان در همه بخش‌ها شرکت و بدون محدودیت در تعداد،  اثر ارسال کند. شرکت در این فراخوان محدودیت سنی ندارد.

جوایز

پس از بررسی آثار ارسال شده از سوی هیأت داوران، به آثار منتخب جوایز نفیسی اهدا خواهد شد که از این قرار است:

داستان کوتاه:  ۵ جایزه ۱۰۰ میون ریالی.

بخش رمان:

– نفر اوّل: تندیس ، دیپلم افتخار و یک میلیارد ریال جایزه نقدی.

– نفردوم: لوح تقدیر و ۵۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی.

– نفر سوم: لوح تقدیر و ۳۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی.

و جایزه بخش ویژه: شرکت در کارگاه نگارش رمان به صورت رایگان، انتشار اثر و پرداخت حق التألیف به برگزیدگان است.

مهلت ارسال آثار

شرکت کنندگان باید در بخش داستان کوتاه و رمان آثار خود را تا ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ و در بخش ویژه، طرح خود را تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ به  دبیرخانه جایزه ملی داستان حماسی ارسال کنند.

نشانی دبیرخانه از این قرار است: مشهد، بلوار هاشمیه، بین هاشمیه ۲۰ و ۲۲، حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی، دبیرخانه جایز داستان حماسی کدپستی : ۹۱۷۸۶۳۱۸۱۳

همچنین شرکت کنندگان می توانند برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس ۰۹۳۷۰۷۱۹۱۰۰ تماس حاصل فرمایید.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha