حمایت وزارت بهداشت از پروژه های تحقیقاتی رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹

تهران-ایرنا- مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعلام کرد: از طرح‌های پژوهشی رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ که قدرت تصمیم گیری، سیاست گذاری و برنامه ریزی این وزارتخانه را در تامین سلامت جامعه ارتقا دهد، حمایت می کنیم.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از وبدا، دکتر احمد حاجبی در نشست مشترک با رییس، مسوولان کارگروه ها و محققان رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ به ساختار این دفتر کل که از سه اداره اعتیاد، سلامت اجتماعی و سلامت روانی تشکیل شده و روند رو به رشد آن طی سال های اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: در بحث تحول نظام سلامت، توانستیم ساختارها در دانشگاه ها را تقویت کنیم و در همه دانشگاه ها، بخشی از اهداف این اداره کل زیر نظر معاونت بهداشتی دانشگاه ها فعال شد.

وی تصریح کرد: در بخش سلامت اجتماعی، نیاز داریم تا بازوهای وزارت بهداشت در دانشگاه ها، تقویت شده و فعالیت بیشتری نشان دهند، ضمن آنکه تلاش می کنیم از پتانسیل مراکز و نهادهای متولی سلامت اجتماعی در وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، سازمان آسیب های اجتماعی وزارت کشور و معاونت اجتماعی این وزارت خانه هم استفاده کنیم.

مدیرکل دفتر سلامت اجتماعی، روان و اعتیاد وزارت بهداشت، با اشاره به طرح های پژوهشی رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ که در ابتدای این نشست مطرح شد، افزود: خروجی طرح های تحقیقاتی، مهم است و از طرح هایی که قدرت تصمیم گیری، سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت بهداشت را در تامین سلامت جامعه ارتقاء دهد، حمایت می کنیم.

چگونگی شکل گیری رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹

در ادامه نشست دکتر حمیدرضا خانکه رییس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و رییس رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ طی سخنانی به چگونگی شکل گیری رصدخانه از اواخر اسفندماه سال گذشته و با ابلاغ وزیر وقت بهداشت اشاره کرد و چگونگی تشکیل دبیرخانه و کارگروه های مختلف با مسئولیت مدیران دپارتمان های حوزه سلامت اجتماعی این دانشگاه را توضیح داد.

وی افزود: مشارکت و همکاری رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ با دفتر سلامت اجتماعی، روان و اعتیاد وزارت بهداشت، شهرداری تهران و همچنین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که اجرای چند طرح پژوهشی را به رصدخانه واگذار کرده است، در پیشبرد اهداف حوزه سلامت اجتماعی در کشور تاثیرگذار خواهد بود.

خانکه سپس از دکتر محمد ساعتچی عضو دبیرخانه رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ خواست تا گزارش عملکرد رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ طی 6 ماه گذشته را ارایه بدهد.

کووید، علاوه بر سلامت جسمی بر سلامت روانی و اجتماعی کودکان هم بسیار تاثیرگذار بوده است

ساعتچی با بیان ساختار این رصدخانه گفت: با فراخوان از گروه های آموزشی حوزه سلامت اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و از ۴۰ پروپوزال رسیده به دبیرخانه رصدخانه، ۱۱ طرح انتخاب شد که تاکنون ۹ طرح  اجرا یا در دست اجرا است.

وی با معرفی و توضیح مختصری از محتوای طرح های اجرا شده و یا در دست اجرای کارگروه های دبیرخانه رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ تحت عناوین «جمعیت عمومی، رفاه اجتماعی، سالمندی و خانواده های آسیب پذیر»، افزود: در این مدت ۴۳ پیام براساس شواهد بدست آمده از تحقیقات یا بررسی مقالات علمی توسط دبیرخانه رصدخانه تهیه و در قالب گذاره برگ هایی، منتشر شده است.

همچنین مسعود فلاحی خشکناب مدیر گروه آموزشی پرستاری دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و مسوول کارگروه مدافعان سلامت رصدخانه، از دو طرح تحقیقاتی اجرا شده و دو طرح در حال اجرا گفت که مربوط به مدافعان سلامت هستند.

مروئه وامقی رییس مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و مسوول کارگروه رفاه اجتماعی رصدخانه نیز در سخنانی گفت: از ابتدای شروع همه گیری کرونا بنظر می آمد که کودکان مبتلا به کرونا نمی شوند و لذا، از آسیب کرونا نیز محفوظ هستند، ولی بعدا مشخص شد که کووید، علاوه بر سلامت جسمی، بر سلامت روانی و اجتماعی کودکان، آموزش و ادامه تحصیل آنان هم بسیار تاثیرگذار بوده است.

وی افزود: دو مطالعه کیفی انجام شد و براساس نتایج آن، متوجه شدیم که کودکان به شدت تحت تاثیر پیامدهای ناشی از همه گیری کرونا قرار دارند و بخش قابل توجهی از کودکان به دلیل عدم دسترسی به اینترنت، وسایل ارتباطی و ... از آموزش و ادامه تحصیل بازمانده اند.

همه طرح های پژوهشی در رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹، اهداف کاربردی دارند

در ادامه، دکتر مرضیه شیرازی خواه عضو هیات علمی مرکز تحقیقات SDH (عوامل اجتماعی موثر بر سلامت) دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و عضو کارگروه رفاه اجتماعی طی سخنان کوتاهی به نیازهای ویژه افراد ناتوان و معلولان اشاره کرد که از ابتدای همه گیری کرونا در کشور، دستورالعملی برای این گروه از افراد آسیب پذیر تهیه شد.

وی افزود: با همکاری همه گروه های مرتبط با این حوزه، مرکز SDH دانشگاه و محققان دانشگاه تهران، نیازسنجی و خلاصه های سیاستی تدوین و اجرای طرح مربوط به آن آغاز شد.

همچنین غنچه راهب مدیر گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و مسوول کارگروه مددکاری اجتماعی و خانواده های آسیب پذیر، با اشاره به طرح های در دست اجرای این کارگروه به واکسیناسیون بیماران خاص، معلولان و سالمندان بستری در منزل اشاره کرد.

وی نیاز این افراد به تسهیلاتی خاص جهت دریافت واکسن کرونا را مورد توجه قرار داد و افزود: طرحی که در این خصوص، از جانب کارگروه مددکاری اجتماعی رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ به وزارت بهداشت ارائه شده است، تحت بررسی است.

 حسن رفیعی مدیر گروه رفاه اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و مسئول کارگروه جمعیت عمومی رصدخانه نیز درباره طرح پژوهشی در دست اجرای این کارگروه که تمرکز بر آسیب های اجتماعی دارد، توضیحاتی ارائه داد.

مهرداد فرخی مسوول دبیرخانه رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ هم در سخنانی، هدف از تشکیل رصدخانه و کارگروه های مختلف درقالب دبیرخانه رصدخانه را داشتن پشتوانه علمی و تخصصی برای اقدامات و برنامه های وزارت بهداشت ذکر کرد.

وی تصریح کرد: همه طرح های پژوهشی در رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹، اهداف کاربردی دارند و برای پاسخ دهی به دو سئوال اساسی "پاندمی کرونا چه تاثیری بر شاخص های سلامت اجتماعی گذاشته است؟ " و "سلامت اجتماعی، چه تاثیری بر روند شیوع بیماری در کشور خواهد داشت؟ "، طراحی و اجرا می شوند.

فرخی افزود: با دستیابی بر نتایج تحقیقاتی که در این ارتباط طراحی و اجرا می شوند، می توانیم به صورت مستند، پیرامون وضعیت کرونا در کشور صحبت کنیم و برنامه ها براساس مطالعات انجام شده، در جهت کاهش هر چه بیشتر آسیب های ناشی از پاندمی، تدوین و اجرا شوند.

پیش از راه اندازی رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹، هیچ یک از جنبه های اجتماعی پاندمی مورد بررسی قرار نگرفته بود

خانکه رییس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و رییس رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ در پایان این نشست، با جمع بندی مطالب ارائه شده، تاکید کرد که همه سعی می کنیم جنبه های مغفول مانده از پاندمی مشخص شوند.

وی با یادآوری اینکه پیش از راه اندازی رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹، هیچ یک از جنبه های اجتماعی پاندمی مورد بررسی قرار نگرفته بود، افزود: پاسخگویی به نیاز بیماران خاص، بیماران روان، معلولان، خانواده های آسیب پذیر، چگونگی بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، و هزاران مساله دیگر که در ارتباط با کووید، باید مورد بررسی و برنامه ریزی قرار می گرفت، نیازمند مطالعات تخصصی و تولید شواهد علمی است.

رییس رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ یادآور شد: رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ متشکل از تیمی از متخصصان و محققان حوزه سلامت اجتماعی در کنار مجریان و دولتمردان کشور مانند دفتر سلامت اجتماعی وزارت بهداشت، مرکز پژوهش های مجلس و شهرداری تهران است تا با اجرای مطالعات، به سیاست گذاران، برنامه ریزان و مجریان کشور برای کاهش آسیب ها و تامین سلامت اجتماعی و روانی هموطنان کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با برگزاری جلسات منظم ماهانه با حضور متخصصان و مسوولان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شهرداری تهران و سازمان آسیب های اجتماعی وزارت کشور، بتوانیم هماهنگ و یکپارچه در تامین سلامت اجتماعی و روانی جامعه پیش برویم.

سرخط اخبار جامعه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha