تاکید بر توسعه تعامل و همکاری های مشترک ایران و آذربایجان در حوزه زنان و خانواده

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تجارب موفق ایران و آذربایجان در حوزه‌های گوناگون مرتبط با زنان و خانواده بر ضرورت تعامل و توسعه همکاری های مشترک دو کشور در این راستا تاکید کرد.

دکتر معصومه ابتکار روز سه شنبه در حاشیه نشست تخصصی «زنان، صلح و امنیت پایدار» در دیدار خانم «صداقت قهرمان آوا» معاون وزیر امور زنان جمهوری آذربایجان، اظهار داشت: روابط ایران و جمهوری آذربایجان به عنوان کشور دوست و همسایه همواره صمیمانه بوده و در دوران دولت تدبیر و امید شاهد توسعه و گسترش روزافزون و همه جانبه مناسبات و همکاری های تهران- باکو به ویژه در حوزه زنان و خانواده هستیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به ضرورت تلاش در راستای تسریع در اجرای توافقات فی مابین در حوزه زنان و خانواده، خاطرنشان کرد: آماده انتقال تجربیات و توسعه همکاری های مشترک علمی، آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی در بخش‌های مختلف مرتبط با کارآفرینی، عدالت جنسیتی بر اساس موازین اسلامی و توان افزایی زنان با جمهوری آذربایجان هستیم.
خانم «صداقت قهرمان آوا» معاون وزیر امور زنان جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار با بیان اینکه ایران و آذربایجان به واسطه اشتراکات فراوان فرهنگی و مذهبی، پیوندهای فراوانی با هم دارند، گفت: علاقه مندیم تا از تجارب موفق ایران در حوزه زنان و خانواده در زمینه ارتقا جایگاه زنان، عدالت جنسیتی و کارآفرینی موثر آنان در جمهوری آذربایجان بهره مند شویم.