۱ مهر ۱۳۹۵، ۲:۴۵
کد خبر: 83994243
T T
۰ نفر

دکتر روحانی در دیدار نخست وزیر ژاپن

۱ مهر ۱۳۹۵، ۲:۴۵
کد خبر: 83994243
دکتر روحانی در دیدار نخست وزیر ژاپن