۹ اسفند ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8398407
T T
۰ نفر
انتشار کتاب اسرار مرک میتران،مبارزه ای دشوار با سانسوردولتی درفرانسه (4) # پاریس، خبرگزاری جمهوری اسلامی 9/12/83 خارجی.سیاسی.فرانسه.میتران.سانسور.گزارش. چنین احکام سنگینی که تنها برای نگارش کتابی درخصوص بیماری رییس جمهوری سابق فرانسه بر ضد یکی از برجسته ترین اعضای جامعه پزشکی این کشور صادر شده است، شدت عمل دستگاه قضایی فرانسه را نسبت به رعایت خطوط قرمز موجود دراین کشور نشان می دهد. با این همه، تلاش و کوشش سرسختانه دکتر "گوبلر" برای شکستن سد سنگین ملاحظات امنیتی و سیاسی فرانسه با گذر از مرزهای ملی این کشور ابعادی اروپایی به خود گرفت و در نهایت پرونده شکایت این پزشک فرانسوی در دیوان حقوق بشر اروپا مطرح شد. قوانین اروپایی که فرانسه از حامیان اجرای آن بوده است، برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعهداتی نوین در حوزه امور قضایی ایجاد کرده است. به عبارتی می توان گفت، مراجعی چون دیوان حقوق بشر اروپا نهادی فراملی و دارای اقتدار در کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که این کشورها ناگزیر به پذیرش احکام آن هستند. چنین نهادی همسان سازی و یکپارچگی سیستم قضایی در اتحادیه اروپا را تسهیل می کند و یکی از اهداف دیرین اروپاییان در تحقق همگرایی اروپایی را موجب گشته است. با در نظر داشتن بی طرفی قضات دیوان حقوق بشر اروپا و همچنین وظیفه آنان در تطبیق میثاق حقوق شهروندی اروپایی با احکام صادره در دادگاههای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بررسی پرونده ممنوعیت انتشار کتاب "راز بزرک" در این دادگاه می توانست با رعایت موازین حقوقی و به دوراز جو سنگین ناشی از ملاحظات سیاسی در فرانسه صورت گیرد. سرانجام پس از چندین سال پیگیری قضایی پرونده دکتر "گوبلر"، قضات این محکمه اروپایی با استناد به اصل 10 میثاق حمایت از حقوق شهروندان اتحادیه اروپا حکم جدیدی را در مورد کتاب "راز بزرک " صادر و دادگستری فرانسه را موظف به اجرای آن کردند. در این حکم که در تاریخ 10 ماه مه سال 2004 میلادی صادر شده با محترم شمردن حقوق شخصی خانواده رییس جمهوری پیشین فرانسه و ضرورت احترام به محدوده زندگی خصوصی افراد، به نام آزادی بیان، ممنوعیت انتشار کتاب "راز بزرک " و سانسور و توقیف همیشگی آن شکسته شد. قضات دیوان حقوق بشر اروپا در بخشی از حکم خود در مورد این کتاب خاطر نشان می کنند:" دیوان در بررسی های خود به این نتیجه رسیده است که ادامه ممنوعیت انتشار و پخش کتاب "راز بزرک" حتی اگر با اهدافی شایسته و مستدل صورت گرفته باشد از این پس یک ضرورت اجتناب ناپذیر اجتماعی تلقی نخواهد شد." به عبارت دیگر، دیوان اروپایی ممنوعیت همیشگی انتشار کتاب جنجالی دکتر "گوبلر" را در فرانسه غیرقانونی اعلام کرد و چنین اقدامی را سوء استفاده از قدرت سیاسی برای محدود ساختن آزادی بیان تشخیص داد. هم اکنون دکتر "کلود گوبلر" خرسند از حکم دیوان حقوق بشر اروپا پس از 9 سال بار دیگر کتاب خود را روانه بازار کتاب فرانسه کرده است. وی در چاپ جدید کتاب "راز بزرک" برخی تغییرات جزیی را در متن به عمل آورده است، با این همه محتوای کتاب 9 سال پس از مرک "فرانسوا میتران" همچنان برای شهروندان فرانسوی جذابیتی فراوان دارد. در مدت زمان اندکی که از انتشار مجدد کتاب "راز بزرک" می گذرد، فرانسویان با احساس شکسته شدن یکی از سدهای بزرک سانسور دولتی در این کشور بتدریج زمزمه هایی در مورد سلامت "ژاک شیراک" رییس جمهوری 75 ساله خود مطرح می کنند. با در نظر داشتن این نکته که "شیراک" از زمان رسیدن به قدرت در سال 1995 بر خلاف دو همتای پیشین خود در کاخ "الیزه"، از انتشار اطلاعات مربوط به معاینات پزشکی رییس جمهوری سر باز زده است، فرانسویان با حساسیت بیشتری اخبار مربوط به سلامتی وی را پی گیری می کنند. روزنامه لوموند چاپ پاریس در گزارشی می نویسد: چهره رییس جمهوری پس از بازگشت از تعطیلات سال نو میلادی تیره تر از همیشه است. برخی این امر را به دلیل آفتاب تند سواحل مراکش، محل اقامت تعطیلات "ژاک شیراک" می دانند ولی حقیقت این است که مساله سلامتی رییس جمهوری خط قرمزی است که توان گذر از آن همچنان ناممکن می نماید. اروپام/2091/270/1445/1366
۰ نفر

سرخط اخبار جهان