۱۶ بهمن ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8393126
T T
۰ نفر
یک مقام ارشد جبهه ملی فرانسه خواستار برکناری ژان ماری لوپن شد # پاریس، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/11/83 خارجی.سیاسی.فرانسه.احزاب.جبهه ملی.لوپن "ژاک بومپار" عضو ارشد حزب جبهه ملی فرانسه و شهردار شهر "اورانج" واقع در جنوب این کشور خواستار برکناری "ژان ماری لوپن" رییس این حزب شد. وی روز جمعه در گفت وگو با روزنامه "لوموند" چاپ پاریس باتاکید براینکه جبهه ملی فرانسه در وضعیت خوبی قرار ندارد، افزود: من پیشنهاد داده ام در کنگره آینده این حزب اگر بارای مخفی هم شده در خصوص ریاست ژان ماری لوپن اظهارنظرشود. وی ادامه داد: مدیریت جبهه ملی طی 10 سال اخیر نتوانسته است جایی برای این حزب را در بدنه اجتماعی فرانسه پیدا کند. "بومپار" گفت: طی این مدت طرفداران حزب هر روز کمتر شده و فعالیت اعضای این حزب در سندیکاهها و انجمن های ملی فرانسه کمترمی شود. وی افزود: هیچ شواهدی دال بر اینکه جبهه ملی فرانسه بتواند با مدیریت جدید درآینده ازرشد طبیعی برخوردارباشد، وجود ندارد. بومپار عضوارشد جبهه ملی فرانسه هم اکنون شهردار شهراورانج فرانسه است برای اولین باراست که یکی از نامزدهای حزب جبهه ملی فرانسه عهده داراین پست شده است. بومپاردر سپتامبر گذشته ازپذیرش مسوولیت بخش سیاسی جبهه ملی فرانسه که از سوی شورای رهبری این حزب برای مدت شش ماه پیشنهاد شده بود، رد کرد. اروپام 124/2090/1/270/1390
۰ نفر

سرخط اخبار جهان