۱۴ بهمن ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8392676
T T
۰ نفر
همکاریهای ایران وامارات در زمینه محیط زیست تقویت می شود # ابوظبی ،خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/11/83 خارجی.اجتماعی.امارات.ایران.نمایشگاه.محیط زیست. همکاریهای جمهوری اسلامی ایران وامارات عربی متحده درزمینه محیط زیست بویژه حمایت ازآبزیان ومبارزه با آلودگی های دریایی تقویت می شود. گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ما از محل برگزاری نمایشگاه بین المللی محیط زیست ابوظبی 2005 حاکی است : درمذاکرات " سید محمد مجابی " معاون پشتیبانی وامور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان و " ماجد المنصوری" مدیرکل سازمان محیط زیست وحیات وحش امارات راههای تقویت همکاریهای دوطرف بررسی شد. دراین دیدار با توجه به اهمیت همکاریهای دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران وامارات در خلیج فارس و دریای عمان ، پیشنهادهای همکاری در زمینه مبادله تجربیات ونیزامکان اجرایی طرحهای حفاظت از حیوانات در حال انقراض بویژه " هوبره " (پرنده ای کمیاب ) مورد بحث و بررسی قرارگرفت. " ماجد المنصوری " دراین مذاکرات توجه امارات در همکاری با ایران در زمینه روش های تکثیرماهیان مهاجردرخلیج فارس را مطرح ساخت و خواستار همکاری بیشتر دوکشور در این زمینه شد. دوطرف همچنین لزوم همکاری سازمانهاونهادهای زیست محیطی ایران وامارات برای حمایت ازتکثیربیولوژیکی ونیزاتخاذ تدابیرپیشگیرانه جهت تضمین تولید مثل آبزیان درخلیج فارس و دریای عمان را خاطرنشان ساختند. همچنین تدوین راهکارهای ضروری برای تقویت هماهنگی ومبادله اطلاعات وآمارهای ویژه آبزیان موردبحث وبررسی قرارگرفت . معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان و مدیرکل سازمان محیط زیست وحیات وحش امارات در این مذاکرات توافق کردند برنامه پیشنهادی مشترکی برای مبادله تجربیات و اطلاعات متقابلا ارایه دهند . جمهوری اسلامی ایران وامارات سال گذشته یادداشت تفاهمی باهدف توسعه برنامه راهبردی مشترک حفاظت ازثروت های شیلات درخلیج فارس ونیزاستفاده مشترک ازتولیدمثل انبوه ماهی های مهاجر را امضاکردند. یک هیات ازمرکزپژوهش های محیط زیست دریایی امارات درچارچوب اجرایی این موافتقنامه تابستان گذشته ازجمهوری اسلامی ایران بازدیدکرد. سومین نمایشگاه وهمایش محیطزیست 2005 ابوظبی با مشارکت 338 سازمان دولتی و شرکت خصوصی از 41 کشوراز جمله سازمان حفاطت محیط زیست کشورمان روز یکشنبه افتتاح شد و تا پایان هفته جاری دایر است . خاورم 2140/300
۰ نفر