۶ آذر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8376646
T T
۰ نفر
برخی بندهای اصلاحی پیش نویس قطعنامه اروپا در مورد ایران افشا شد # وین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/09/83 نمایندگی.سیاسی.شورای حکام.ایران یک دیپلمات ارشد حاضر در وین پایتخت اتریش برخی از بندهای اصلاحشده پیش نویس قطعنامه اتحادیه اروپا در مورد پرونده هسته ای ایران را کـه قرار است برای تصویب به شورای حکام ارایه شود، افشا کرد. این دیپلمات کــه خـواست نامش در خبر ذکر نشود، پنجشنبه شب در نشستی با گروهی از خبرنگاران اظهـار داشت: در اصلاحات انجام شده در پیش نویس قطعنامه اروپاییان از چهار مورد اعتراض اساسی ایران دو مورد کاملا پذیرفته و اصـلاح شده، یک مورد نیم بند و در چهارمین مورد هنوز اختلاف نظر اساسی است. وی اظهار داشت: بنــد هشتم پیـش نویس که اکنون به بند ششم تغییر یافته است، کاملا اصلاح و نظر ایران تامین شده است. اروپاییان در بند هشتم پیش نویس قبلی تاکید کرده بودند: "خاطرنشان می کند که ایران همکاری های رو به پیشرفت مهم و دسترسی های لازم را بــرای دبیرکل و آژانس طبق تعهدات ادامه داده و خواستار آن است که ایران بر اســاس اقدامی اعتمادساز اجازه دسترسی های اعلام شده از هر مرکز مورد نظر آژانس را بدهد." این منبع اظهار داشت: در این بند به جای "اجازه دسترسی های اعلام شده از هر مرکز مورد نظر آژانس" عنوان "دسترسی در محدوده پروتکل" آمده است. وی گـفت: این بنده در پیش نویس قبلی دارای تفسیری وسیع بود و می توانست شبیه عراق باشد، اما خوشبختانه مشکل حل شده است. ایـن منبع دیپلماتیک در ادامه اظهار داشت: بخش اعظم مشکلات بند هفتم این پیش نویس نیز حل شده است. اروپاییان این بند را تغییر داده ونوشته اند:"از قصد دبیرکل برای پیگیری موضوعات باقی مانده در گزارش وی با دیدگاه مبتنی بر دستیابی به یـک ضمانت نسبت به فعالیت هایی که احتمالا اعلام نشده است، حمایت می کند." در بنـد پیشین بر عنوان "مدیرکل اطمینان بدهد" تاکید شده بود که دست وی را برای اطمینان ندادن تا زمانی نامحدود باز می گذاشت. همچنین در بند دوم پیشنهاد قبلــی کــه اکنون بند نخست متن اصلاحی تلقی می شود، اصطلاح "تعلیق پایدار" که مورد مخالــفت ایران بود، تا 70 درصد رفع و واژه "پایدار" از متن برداشته شده است. این منبع همچنین گفت: اختلاف نظرها بین ایران و اروپا بر سر بند سوم پیش نویس قطعنامه پیشنهادی همچنان باقی است و تاکنون توافقی حاصل نشده است. در این بند در پیش نویس قبلی آمده بود: "دبیرکل تاکید می کنـد که تصمیم ایران برای تعلیق موثر بوده و از دبیرکل می خـواهد که این تصمیم را به دقت مورد بازرسی و مونیتورینک قرار دهد و هر چه سریعتر به شورای حکام ارایــه نماید که بر اساس آن آژانس به نتیجه برسد که فعالیت های معلق نشده کامـــلا تعلیق شده اند یا برای مدت زمان قابل اطمینانی تا هر وقت که لازم باشد، این تعلیق به اعضای وابسته به غنی سازی نیز تعمیم یافته و ادامه داشته باشد." منبع مذکور همچنین در مورد یکی دیگر از بندهای مورد اختلاف اظهار داشت: یـکی از نکات مبهم این است که "در بخش آلودگی ها کشور ثـــالث همکاری کند، مبهم است، زیرا کشور ثالث ممکن است همکاری نکند و موضوع سال های طولــانی لاینحل باقی بماند. این منبع انعطاف کشورهای اروپایی را نتیجه صه دور مذاکرات هیات ایرانی با طرف های اروپا عنوان کرد و گفت: پنجشنبه شب نیز دور چهارم مذاکرات در وین برای حل باقی اختلاف ها برگزار شد که نتایج آن اعلام نشده است. وی گـفت: در اصلاحیه اروپاییان همچنین بــا استناد به توافق اخیر پاریس تاکید شده است کــه پرونده هسته ای ایران باید از دستور کار مذاکرات شورای حکام خــــارج شود و تعلیق غنی سازی اورانیوم نیز اقدامی صرفا داوطلبانه و اعتمادساز است. نشست چهارم بیــن ایــران و نمایندگان کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس پنجشنبه شب در وین پایتخت اتریش برگزار شد. در این نشست درباره موارد اختلاف باقیمانده بــر ســر برخی از مفاد پیش نویس قـطعنامه پیشنهادی اتحادیه اروپا به آژانس بین المللی انرژی اتمی بحث و تبادل نظر شد. اروپاییان بر تعلیق فعالیت 20دستگاه سانتریفوژ توسط ایران به عنوان یک اقدام اعتمادساز و داوطلبانه تاکید دارند. جزییات بیشتر این مذاکرات افشا نشده است. یک منبع غربی نیز عصر پنجشنبه به ایرنا گفت: اگر ایران با تعلیق فـعال بودن دستگاه های سانتریفوژ موافقت کند، بحران اتمی ایران پایان خواهد یافت.
شورای حکام آژانس بین المللی انــرژی اتمی روز پنجشنبه گشایش یافت و به احتمال زیاد از عصر جمعه بررسی پرونده هسته ای ایران را آغاز خواهد کرد. اروپام/1344/371
۰ نفر