معاون سازمان امور استخدامی: ثبت تجارب بازنشستگان ضروری است

شیراز-ایرنا- معاون سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور،گفت: پس از بازنشسته شدن افراد هیچ محلی برای ثبت تجربیات و دانش آنان در دستگاه های اجرایی کشور وجود ندارد در حالی که این امر ضروری و اجتناب ناپذیر است.

سید صدرالدین صدری چهارشنبه در دومین نشست تخصصی مدیران پشتیبانی و ذی حسابان ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور در شیراز بر تجربیات سایر کشورها در زمینه بهره از تجارب پیشکسوتان اشاره کرد و افزود: در برخی از کشورها افراد قبل از بازنشستگی مطالبی شبیه پایان نامه برای مدیریت دانش و تجربیات خود تهیه می کنند و دریافت حقوق و مزایای پس از بازنشستگی آنان پس از تحویل این مطالب انجام می شود.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: یکی از مشکلات بزرگ کشور ما این است که با تغییر هیات عامل دردستگاه های اجرایی کشور این طور به نظر می رسد که باید همه موارد از نو ساخته شود،در حالی که می توان از دانش افراد قبلی در پیشبرد اهداف آینده بهره برد.

این نشست با هدف هم افزایی و شفافیت مالی ادارات تابعه وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی از سه شنبه در شیراز آغاز شده و فردا به کار خود پایان می دهد.   

اخبار مرتبط