۲۸ شهریور ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8360533
T T
۰ نفر

عنوانهای مهم مطبوعات روز شنبه روسیه

۲۸ شهریور ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8360533
عنوانهای مهم مطبوعات روز شنبه روسیه # مسکو،خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/06/83 *** ایزوستیا - رییس جمهوری روسیه خواستار افزایش محدوده صدور سلاح روسی شد - شرایط در مراکز آموزش عالی روسیه بدتر خواهد شد *** کامرسانت - رییس جمهوری با طرحهای فروش سلاح آشنا شد - وزارت امور خارجه آمریکا باسایف را محکوم کرد - حمل و نقل گاز گرانتر می شود *** ماسکووسکی کامسامولتس - اشغال مدرسه بسلان برای باسایف 8 هزار یورو هزینه داشت - طوفان ایوان به آمریکا حمله ور شد - آیا روسها فعالیت پوتین را تایید می کنند *** راسیسکایا گازتا - شبه نظامی استخدام شده در لندن در قفقاز بازداشت شد - بازار فروش سلاح روسی گسترش می یابد - پوتین روش مبارزه با تروریسم را با شهرداران شهرهای بزرک جهان بررسی کرد اروپام 355/2240/129/1440/1392
۰ نفر