۷ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8349725
T T
۰ نفر
سخنگوی دولت فرانسه شایعه استعفای نخست وزیر این کشور را رد کرد # پاریس، خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/05/83 خارجی.سیاسی.فرانسه.کوپه.رافرن سخنگوی دولت فرانسه ضمن رد شایعه استعفای نخست وزیر این کشور تاکید کرد که "ژان پیر رافرن" برای یک سال آینده برنامه ریزی می کند. به گزارش تلویزیون خبری فرانسه "ال.ث.یی"، سخنگوی دولت فرانسه با توجه به شایعات روزهای اخیر در مورد استعفای نخست وزیر گفت: نخست وزیر برای دوازده ماه آینده برنامه ریزی کرده است. وی با تهاجمی خواندن نطق نخست وزیر در زمان استیضاح مجلس به رادیو "اروپای یک" افزود: چند نخست وزیر سراغ دارید که در دو سال این میزان اصلاحات انجام داده باشند؟ وی با اشاره با نشست مطبوعاتی امروز نخست وزیر و تاکید بر ادامه برنامه تمرکززدایی گفت: برنامه نخست وزیر کاملا پر است. وی اظهارات و مواضع "بایرو" رییس حزب دست راستی "یو.د.اف" را بسیار تند و گاه غیرعادلانه خواند و گفت: مساله مهم این است که آیا حزب بایرو به عنوان جزیی از اکثریت راست طرف اعتماد دولت خواهد ماند یا در جریان استیضاح به دولت رای نخواهد داد. وی در ادامه افزود: باید چنین حساب کرد که "یو.د.اف" در جناح مخالف نیست. نمایندگان سوسیالیست فرانسه جمعه گذشته پس از اینکه نخست وزیر این کشور مسوولیت پیامدهای طرح تمرکززدایی خود را به عهده گرفت، طرح استیضاح وی را به ریاست مجلس تسلیم کردند. "مارک آیرو" رییس گروه سوسیالیست مجلس فرانسه در آستانه استیضاح نـخست وزیر این کشور گفت: کابینه رافرن مشروعیت ندارد و با این کار مشروعیت خود را از دست داده است. اروپام/2093/1439/1392
۰ نفر