۱۲ تیر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8344401
T T
۰ نفر
بی بی سی : محاکمه دیکتاتورهای بزرک انتقام جویی قدرتهای خارجی است # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/04/83 محاکمه صدام حسین شاید دومین محاکمه روسای دولتهایی است که متهم به ارتکاب جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت اند. به گزارش رادیو بی بی سی " صدام حسین" و "اسلوبودان میلوسویچ" رئیس جمهوری سابق یوگسلاوی اولین نمونه های مهم از محاکمه رهبران قدرتمند در تاریخ معاصر هستند که درمورد آنها دخالت نظامی خارجی عامل اصلی و تعیین کننده در سقوط رژیمها و محاکمه رهبران بود. به همین خاطر بحثهای زیادی در گرفته است که برگزاری این محاکمات انتقامجویی قدرتهای خارجی پیروز از قدرت بومی شکست خورده نیست. تاریخ شاهد دیکتاتورهای زیادی بوده است اما تعداد کمی از آنها آنگونه که قربانیانشان خواسته اند نهایتا گرفتار چنگال عدالت شدند. "ادولف هیتلر" خودکشی کرد و "نیکولای چاشسکو" رئیس جمهور سابق رومانی در مقابل جوخه اعدام قرار گرفت. اما بسیاری از رهبران بد به مجازات نرسیدند جز استالین و پاپادادوالیه دیکتاتور هایتی در اوج قدرت مردند و "پل پت " رهبر سابق کامبوج "ایدی امین " رهبر اوگاندا و دیکتاتور زئیر هرچند از قدرت برکنار گشتند اما هرگز تا زمان مرک گرفتار عدالت محاکمه نشدند. در بسیاری از موارد هزینه هایی که بعد برای خلاصی از چنک یک دیکتاتور مستبد پرداخت شد تضمین نبود محاکمه او پس از رها کردن قدرت است. اما ژنرال "پینوشه" دیکتاتور سابق شیلی و "چالز تیلور " رهبر سابق سیرالئون که هر دو با تضمین نبود محاکمه قدرت را واگذار کردند اکنون با زیاد شدن فشار افکار عمومی در نوعی در تنگنا قرار دارند. "اریش هونیکر" رهبر کمونیست آلمان شرقی یکی از معدود رهبرانی بود که توسط مردم خود محاکمه شد و در اکثر موارد اما محاکمات تنها به وسیله دخالت قدرتهای خارجی شکل می گیرد. دادگاههای نورنبرک که پس از جنک جهانی دوم سران حکومت آلمان نازی را محاکمه کردند توسط نیروهای فاتح جنک برگزار شدند و امپراتور "بوکاسا" دیکتاتور کشور آفریقای مرکزی پس از دخالت نظامی فرانسه برای آدمخواری محاکمه شد. برای بسیاری از مردم محاکمه دیکتاتورها برای اجرای عدالت است اما امثال صدام حسین و اسلوبودان میلوسویچ دیکتاتور سابق یوگسلایوی شاید فکر کنند به دلیل باختن جنک محاکمه شوند نه به دلیل اجرای عدالت. صویر/ 1004/ 1470/1481
۰ نفر