۴ خرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8336228
T T
۰ نفر
سی ان ان: احمد چلبی اتهامات آمریکا را بی اساس خواند # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 04/03/83 "احمد چلبی" عضو شورای حکومتی عراق اتهامات وارده از سوی آمریکا به وی درباره جاسوسی برای ایران را بی اساس خواند. وی که یکشنبه شب باشبکه خبری سی ان ان گفت وگو می کرد گفت: هیچگونه اطلاعات طبقه بندی شده آمریکایی ها را به ایرانی ها نداده است و این اقدام نه از جانب من بلکه ازسوی هیچ یک از اعضای شورای حکومتی عراق صورت نگرفته است. چلبی افزود: این تنها اتهامی است که ازسوی "جرج تنت" رئیس سازمان جاسوسی آمریکا"سیا" مطرح شده است اما من حاضرم تمامی مدارک و شواهدی را که در این زمینه در دست دارم در مقابل نمایندگان کنگره آمریکا بگذارم و آنها درباره این اتهامات تصمیم گیری کرده و آن را حل وفصل کنند. وی اضافه کرد: به نظر ما کنگره آمریکا محل حل این مسئله است و من فکر می کنم که سوابق ما منزه و پاک است. چلبی درباره مسئله عراق گفت که به نظر من "بوش" رئیس جمهوری آمریکا باید مسئولیت مستقیم اعمال سیاست ها را در عراق برعهده گیرد و به سیاستمداران این کشور اجازه دهد که گردهم آمده و مسایل شان را خود حل وفصل نمایند. 955/1337/ 192
۰ نفر