آدرس: تهران، خیابان ولی عصر (عج)، مقابل دو راهی سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان مجلسی، شماره ۱۹۴۳.


تلفن روابط عمومی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی: ۸۲۹۲۵۱۵۰ – تلفن گویا: ۸۲۹۲۱


نمابر: ۸۸۸۰۰۱۷۱


صندوق پستی: ۴۵۶۶-۱۵۸۷۵


نشانی الکترونیکی : irna@irna.ir