ظرفيت گمركات بوشهر براي اقلام اساسي بكارگيري شود

بوشهر-ايرنا- استاندار بوشهر گفت: با هدف رونق بيش از پيش گمرك هاي اين استان بايد از زيرساخت هاي موجود براي واردات اقلام اساسي مورد نياز كشور بهره گيري شود.

به گزارش ايرنا، عبدالكريم گراوند روز چهارشنبه در كارگروه توسعه صادرات غيرنفتي استان بوشهر افزود: در اين راستا رايزني هايي با مديريت شركت بازرگاني داخلي كشور براي ورود محموله هاي 10 هزار تني اقلام اساسي مانند برنج و شكر از بوشهر انجام شده است.
وي بيان كرد: با هدف رونق گمركات استان بايد كارگروهي متشكل از صاحب نظران و تاجران تشكيل و در اين زمينه راهكارهاي متناسب با شرايط تحريمي را لحاظ كنند.
گراوند افزود: در شرايط تحريم و خروج آمريكايي ها از برجام شايد گمركات با كاهش عملكرد مواجه شوند كه در سايه تلاش شبانه روزي دستگاه هاي مرتبط با حوزه صادرات و واردات اين كاستي قابل جبران است.
وي اظهار كرد: در ارتباط با صادرات گوجه فرنگي خارج از فصل كه عمده صادرات آن از مرز مهران انجام مي شود بايد ساز و كار لازم براي صادرات اين محصول از گمركات استان بوشهر فراهم شود.
گراوند گفت: در شرايط كنوني توسعه مراودات تجاري با كشورهاي همسايه بايد بطور جدي مورد توجه قرار گيرد.
استاندار بوشهر گفت: كشورهاي همسايه نيازهاي زيادي دارند كه بخش قابل توجهي از آنها قابليت تامين از استان بوشهر را داراست.
وي اظهار كرد: در اين زمينه در صادرات به قطر استان بوشهر عملكرد قابل توجهي داشته واين مهم بايد به فراخور ظرفيت هاي صادراتي استان به ساير كشورهاي همسايه نيز تعميم داده شود.
گراوند افزود: با توجه به اهميت صادرات غيرنفتي در رونق اقتصادي كشور مي طلبد دستگاه هاي فعال در حوزه صادرات و واردات بيش از پيش براي تحقق اين مهم تلاش كنند.
وي گفت: در سالي كه به نام رونق توليد نامگذاري شده تحقق بخشي از اين مهم در گرو صادرات است از اين رو بايد براي توسعه صادرات غيرنفتي استان بوشهر گامي اساسي برداشت.
مديركل استاندارد استان بوشهر گفت: برخي از كالاها براي صادرات مشمول استاندارد اجباري نيستند و همين امر باعث شده تا كيفيت برخي از محصولات صادراتي گمركات اين استان كاهش يابد.
محمد رحيم بهره مند افزود: در اين راستا انتظار مي رود با اهليت سنجي مناسب براي فعالان حوزه صادرات زمينه جلوگيري از صادرات محصولات با كيفيت پايين از استان بوشهر فراهم شود.
7212/6047/6045