قيمت گوشت قرمز و مرغ در خراسان رضوي متعادل شده است

مشهد- ايرنا- معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: قيمت گوشت قرمز و گوشت مرغ در بازار استان در نتيجه سياست هاي تنظيم بازارمتعادل و منطقي شده است.

علي غفوري مقدم روز يكشنبه در نشست قرارگاه رسانه اي اقتصاد مقاومتي كه با حضور مديران رسانه هاي مختلف خراسان رضوي برگزار شد افزود: كارگروه تنظيم بازار خراسان رضوي اختيارات مشخصي دارد اما تاكنون تصميمات خوبي با نظارت ستاد تدبير استان در كنترل قيمت كالاهاي اساسي گرفته است از جمله اين كه در مقطعي خروج دام زنده و گوشت از استان ممنوع شد زيرا قيمت گوشت و دام زنده به اوج خود رسيده بود.
وي اضافه كرد: همزمان با اين موضوع، سهميه اي به ميزان هزار و 500 تن گوشت قرمز براي تنظيم بازار استان دريافت و در شبكه هاي مختلف توزيع شد كه اين مهم باعث كنترل قيمت گوشت گرديد به طوري كه هم اينك قيمت گوشت قرمز در مشهد پايين تر از قيمت ميانگين آن در كل كشور است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: با تصميم و تدبير كارگروه تنظيم بازار استان همچنين قيمت مرغ به تعادل رسيد و حتي روند نزولي يافت به طوري كه هم اينك قيمت هر كيلو گوشت مرغ كشتار روز بين 105 تا 115 هزار ريال در استان به فروش مي رسد.
غفوري مقدم افزود: به منظور تنظيم بازار خراسان رضوي در ماه رمضان 10 هزار و 400 تن شكر براي مصرف بخش صنف و صنعت و هزار و 600 تن شكر براي مصرف خانوار تامين و بخشي از آن توزيع شده است و اين اقدامات نشان مي دهد كه دولت درصدد اصلاح قيمت شكر برآمده است و قيمت شكر تغيير خواهد كرد.
وي ادامه داد: يكي از تصميمات موكد در ستاد تنظيم بازار اين بوده كه كالاهاي اساسي زير پوشش طرح تنظيم بازار با كد ملي سرپرست خانوار توزيع شود اما سهمي كه از اين اقلام به استان اختصاص مي يابد محدود و شبكه توزيع گسترده است لذا اين كار پيچيدگيهاي خود را دارد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: شبكه توزيع مورد نظر اين سازمان براي اختصاص كالاهاي اساسي طرح تنظيم بازار، فروشگاههاي بزرگ، فروشگاه هاي زنجيره اي و نهادهاي حمايتي است.
غفوري در تشريح دلايل گراني ماكاروني افزود: قيمت گندم افزايش يافت و از هر كيلو 9 هزار ريال به 18 هزار و 500 ريال رسيد و اين مهم باعث افزايش 70 درصدي قيمت ماكاروني شد.

* نيمي از انرژي حوزه بازرسي صرف تبيين مفهوم گراني از گران فروشي مي شود
معاون بازرسي و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي نيز در اين نشست گفت: 50 درصد انرژي حوزه بازرسي اين سازمان صرف تبيين مفهوم گراني از گران فروشي مي شود و بايد رسانه ها بين گراني و گران فروشي تفكيك قائل شوند.
علي با خرد افزود: رسانه ها، مردم و حتي مديران دولتي ديواري كوتاهتر از حوزه بازرسي و نظارت پيدا نمي كنند و همه گراني را به پاي ضعف بازرسي و نظارت مي گذارند.
وي ادامه داد: اگر قيمت پياز، گوشت يا خرما افزايش يافته به دليل گران فروشي نيست بلكه هزينه توليد افزايش يافته است.
معاون بازرسي و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: گران فروشي در صورتي اتفاق مي افتد كه كالايي احتكار و سپس با قيمت بالاتر در بازار عرضه شود يا فروشندگان درصد قانوني سود خود را رعايت نكنند.
با خرد افزود: در نيمه دوم سال گذشته با تشكيل ستاد مبارزه با احتكار و اختفاي كالا و همكاري نزديك و مناسب دادستاني، ورود به عرصه تخلفات و گرفتن حكم براي توقيف كالا بسيار آسانتر از گذشته شد و 83 پرونده احتكار به ارزش هزار ميليارد ريال در سه ماهه پاياني سال گذشته در خراسان رضوي تشكيل شد.
وي ادامه داد: نمي توان بحث احتكار را بيش از اندازه براي مردم تشريح كرد چون مردم نگران مي شوند و به احتكارهاي خانگي روي مي آورند كه اين موضوع بسيار خطرناك است.
معاون بازرسي و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: ميزان كالاهاي احتكار شده اي كه توسط سازمان صنعت استان در سال گذشته كشف شد آن قدر زياد نبود كه به عنوان كالاهاي اساسي در طرح تنظيم بازار استفاده شود.
با خرد در مورد تنظيم قيمت گوشت مرغ نيز افزود: علت افزايش قيمت گوشت مرغ نرسيدن به موقع نهاده به مرغدار و همچنين بروز مشكلاتي در بحث حمل و نقل بود كه با ورود دادگستري به اين موضوع 50 نفر در تهران بازداشت شدند و عده اي نيز در مشهد به مرز بازداشتي رسيدند.
وي با اشاره به نوسان قيمت گوشت مرغ طي سال گذشته اضافه كرد: قيمت مصوب دولت براي گوشت مرغ رعايت نشد اما با توزيع مرغ گرم و تفاهم با مرغداران براي رسيدن به يك قيمت منطقي، قيمت مرغ در بازار كنترل شد.
معاون بازرسي و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: در مقطعي كه مرغ گرم گران بود كشتار زيادي بيش از حد مصرف بازار استان انجام و گوشتها توزيع شد اما مردم همه مرغهاي توزيع شده با قيمت بالا را خريداري كردند و اين ناشي از همان ترسي بود كه مردم از كمبود در بازار و گران شدن اقلام داشتند.
با خرد افزود: پنج هزار تن مرغ گرم و منجمد طرح تنظيم بازار توسط شبكه توزيع شامل بازار شهرداري و بازار بسيج و فروشگاههاي رفاه در مناطق كم برخوردار استان توزيع شده است.
وي با اشاره به كنترل قيمت ماكاروني براي ماه رمضان امسال ادامه داد: از فروردين ماه امسال، دولت هيچ آردي به كارخانجات اختصاص نداد و آنها همه ماكاروني خود را در بازار توزيع كردند سپس در ابتداي ارديبهشت ماه قيمت گندم به هر كيلو 18 هزار و 500 ريال رسيد و باعث گراني قيمت محصول آردبري مانند ماكاروني شد.
معاون بازرسي و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: به همين منظور 70 تن ماكاروني انبارهاي استان خارج و در بازار توزيع شده است و 130 تن ديگر هم در جايي كشف و با 200 هزار بسته توليدي كارخانجات با قيمت قبلي در بازار استان توزيع شد.
با خرد افزود: هم اينك تمام قيمت اقلام استاني و ملي در سامانه 124 قرار گرفته و قابل مشاهده براي همگان است.
1922/7489