۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۰۵
کد خبر: 83292245
T T
۰ نفر
دانشگاهيان در مديريت بحران نقش راهبردي بر عهده بگيرند

تهران- ايرنا- وزير سابق علوم در مورد اقدام رئيس‌جمهوري در تشكيل كارگروه ملي سيلاب با حضور استادان دانشگاه‌ها گفت: اين اقدام ارزشمندي است كه مي‌تواند پيوند دانشگاه با جامعه را تقويت كند. اين امر نيازمند ايفاي نقش راهبردي توسط دانشگاهيان در مديريت بحران است.

با وقوع بحران سيل در برخي از استان‌هاي كشور رئيس‌جمهوري در هفته آخر فرودين طي حكمي به 20 نفر از دانشگاهيان كشور مأموريت دادند كه عوامل طبيعي و انساني سيل را بررسي كنند و گزارش نهايي خود را به رئيس‌جمهور عرضه كنند. كارگروه ملي رسيدگي به سيلاب با رياست محمود نيلي احمدآبادي، رئيس دانشگاه تهران تشكيل شد.
اين هيات بايد تلاش كند با استفاده از تجارب ملي، دانش دانشگاهيان و تجربه‌هاي جهاني موضوع سيلاب‌هاي اخير را بررسي كارشناسانه و علمي كنند؛ و گزارش علمي خود را به رئيس‌جمهور و مردم ارائه كند.
محمد فرهادي وزير سابق علوم روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ايرنا در مورد تشكيل كارگروه بررسي سيلاب اخير كشور با حضور اساتيد و نخبگان دانشگاهي و اينكه اين اقدام چقدر مي‌تواند در توجه به نخبگان و استفاده از ظرفيت نخبگان در ساختار اجرايي كشور مؤثر باشد گفت: قطعاً اين اقدام رئيس‌جمهور در توجه به نخبگان مي‌تواند اقدام مؤثري باشد؛ و نقش دانشگاهيان در سطوح مختلف جامعه را برجسته كند.
وي ادامه داد: ايران كشور حادثه‌خيزي است. بسياري از حوادث غيرمترقبه در كشور ما اتفاق مي‌افتد. درواقع بيش از چهل نوع حادثه غيرمترقبه در دنيا وجود دارد كه بيش از نيمي از آن‌ها در كشور ما وجود دارد و اتفاق مي‌افتد؛ كه متأسفانه ما براي همه اين حوادث آمادگي نداريم و بايد اين آمادگي ايجاد شود.
وزير سابق علوم با بيان اينكه ما نيازمند اين هستيم كه يك ساختار سازماني منسجم براي مديريت كشور ايجاد كنيم گفت: اين سازمان بايد روي حوادثي مثل سيل، زلزله، آتش‌سوزي و؛ كه در كشور ما بيشتر اتفاق مي‌افتد برنامه‌ريزي كامل داشته باشد. اين آمادگي هم تنها منحصر در حين وقوع بحران نيست بلكه آمادگي بايد در مرحله پيش‌بيني و بعد از بحران هم ايجاد شود. تا براي كساني كه در اين بحران‌ها دچار آسيب مي‌شوند كمك‌هاي مناسبي ارائه شود.
فرهادي با تأكيد بر ايجاد فرماندهي واحد در مديريت بحران در كشور گفت: براي مديريت بحران يك مديريتي مثل مديريت‌هاي نظامي بايد وجود داشته باشد تا همه سازمان‌ها و نهادها ذيل مديريت بحران كار كنند. در حال حاضر سازمان مديريت بحران را داريم اما از جامعيتي برخوردار نيست و بايد جامع‌تر از اين عمل كند.
وي سپس با اشاره به اقدام رئيس‌جمهوري در تشكيل كارگروه بررسي سيل با حضور چهره‌هاي دانشگاهي گفت: رئيس‌جمهوري بعد از حادثه پلاسكو چنين اقدامي را انجام دادند و به نقش دانشگاهيان توجه كردند كه در بحران سيل اخير هم دوباره وظايفي را بر عهده دانشگاهيان قرار داده‌اند كه به نظر من اقدام ارزشمندي است. دانشگاهيان بايد نقش راهبردي ايفا كنند و برنامه راهبردي براي مديريت جامع سيل در ايران تهيه كنند.
وي افزود: اقدام رئيس‌جمهوري را بايد به فال نيك بگيريم كه تلاش كرده‌اند از دانش، علم و دانشگاهيان استفاده كنند. اين اقدام در راستاي افزايش ارتباط دانشگاه با جامعه و پيوند خوردن دانشگاه با مسائل جامعه است. دانشگاهيان بايد نقش بيشتري در مديريت بحران‌ها ايفاء كنند.
**9487 ** 1200** 1055

سرخط اخبار علم و آموزش