۲۷ فروردین ۱۳۹۸، ۲۰:۲۳
کد خبر: 83281249
T T
۰ نفر
نظام مهندسي:روستاهاي فاقد طرح هادي در برابر سيل آسيب پذيرترند

مشهد- ايرنا- معاون فني سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي گفت: آسيب پذيري خانه هاي مستقر در روستاهاي فاقد طرح هادي در برابر سيل بيشتر است.

فرامرز ذوقي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: هنگام بروز سيل به طور معمول خانه هاي شهري مشكلات كمتري نسبت به خانه هاي روستايي دارند و بيشتر آسيب پذيري ناشي از بروز سيل متوجه خانه هاي روستايي مي شود.
وي اضافه كرد: همه شهرها از طرح جامع و تفصيلي برخوردارند و مشاور شهرسازي كه پيشنهاد دهنده طرحهاي جامع و تفصيلي است موضوعات مختلف مرتبط با آسيب پذيري ساختمانها را مطالعه مي كند و سپس كميسيونهايي هستند كه اين دو طرح را پس از بررسي نهايي به تصويب مي رسانند.
معاون فني سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي گفت: در اين مطالعات به موضوع جمع آوري آبهاي سطحي نيز پرداخته مي شود بنابراين شهرهاي ما كه داراي مطالعات طرحهاي جامع و تفصيلي هستند مشكلات كمتري در برابر بروز سيل دارند.
ذوقي افزود: بيشتر مشكلات مربوط به بروز سيل در حوزه ساخت و ساز در روستاهاي فاقد طرح هادي اتفاق مي افتد زيرا در روستاي فاقد طرح هادي، موضوعي مانند جمع آوري آبهاي سطحي مطالعه نشده است لذا خانه هاي روستايي در برابر سيل مستعد خسارت خواهند بود.
وي ادامه داد: در مبحث ششم مقررات ملي ساختمان، به صورت كلي به بارگزاريهاي ساختمان از جمله بارگزاريهاي ناشي از برف و باران يا پديده هايي ديگر اشاره شده است و مهندسين محاسب نيز در اعمال بارگزاريهايشان، اين موضوع را در نظر مي گيرند و اندازه ساختمانها را بر آن مبنا محاسبه مي كنند.
معاون فني سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي گفت: اين كه در مقررات ملي ساختمان، ضوابطي در خصوص عوارض ناشي از سيل بر ساختمان تعريف شده باشد وجود ندارد اما مهندس طراح در ساختمان سازي بايد ضوابط مربوط به بستر ساختمانها را رعايت كند به اين معنا كه فونداسيون ساختمان را در چه بستري قرار مي دهد و آيا اين بستر مستعد رانش، نشست يا شسته شدن و مواردي از اين قبيل هست يا خير؟
ذوقي افزود: براساس ضوابط مزبور، كنترل يا خاك شناسي تمام ساختمانهاي داراي هفت سقف بيشتر و تمام ساختمانهاي داراي بيش از دو هزار مترمربع زيربنا بايد توسط شركتهاي آزمايشگاهي ژئوتكنيك انجام گيرد و سپس مهندس محاسب از اين ضوابط استفاده و فونداسيون ساختمان را محاسبه مي كند.
وي ادامه داد: ضوابط مربوط به بستر فونداسيون ساختمانها در مبحث ششم و مبحث هفتم مقررات ملي ساختمان مورد اشاره قرار گرفته و متولي مستقيم آن آزمايشگاههاي ژئوتكنيكي هستند كه خاك آن منطقه را بررسي مي كنند.
معاون عمران روستايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان رضوي نيز در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: از مجموع دو هزار و 596 روستاي بالاي 20 خانوار استان دو هزار و 486 روستا داراي طرح هادي و 110 روستا فاقد طرح هادي هستند.
مجيد معصومي افزود: از مجموع دو هزار و 596 روستاي بالاي 20 خانوار استان تاكنون طرح هادي در 934 روستا اجرا شده و يا در دست اجراست.
وي اضافه كرد: پارسال 466 طرح هادي در روستاهاي خراسان رضوي مورد بازنگري قرار گرفت و بازنگري طرح هادي 209 روستاي ديگر با اعتبار 45 ميليارد ريال در دست تهيه است.
1922/7489
۰ نفر