۱۵ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۱۳
کد خبر: 83233448
T T
۰ نفر

ايجاد قرقگاه اختصاصي 30 متقاضي پشت نوبت دارد

۱۵ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۱۳
کد خبر: 83233448
ايجاد قرقگاه اختصاصي 30 متقاضي پشت نوبت دارد

ساري - ايرنا - معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان محيط زيست كشور گفت كه هم اكنون 30 متقاضي در نوبت دريافت پروانه براي ايجاد قرقگاه اختصاصي قرار دارند.

به گزارش خبرنگار ايرنا ، بر اساس آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد ، قرق اختصاصي به محدوده اي از جنگل ، مرتع ، آب ، آب بندان ، كوهستان و زمين هاي باير يا داير گفته مي شود كه امتياز شكار و صيد در آن محدوده با رعايت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تكثير و بهره برداري از حيوانات قابل شكار و صيد براي مدت معين به اشخاص حقوقي يا حقيقي واگذار مي شود.
سازمان محيط زيست در سال هاي اخير با اصلاح مقررات ، تصميم گرفته است به جاي صدور پروانه شكار كه هيچ مسئوليتي براي شكارچي در قبال طبيعت و محيط زيست ايجاد نمي كند ، ايجاد قرق اختصاصي را در دستور كار قرار دهد تا حفاظت از حيات وحش با مسئوليت پذيري بيشتري همراه شود.
حميد ظهرابي روز چهارشنبه در حاشيه افتتاح و بهره برداري از سامانه حفاظت الكترونيكي پناهگاه حيات وحش دشت ناز ساري در گفت و گو با خبرنگاران افزود : سازمان محيط زيست براي حفاظت از تنوع زيستي از قرق اختصاصي حمايت خواهد كرد.
وي شرايط صدور مجوز براي متقاضيان قرق اختصاصي را تاييد صلاحيتشان از سوي محيط زيست استان محل تقاضا و شوراي عالي محيط زيست بيان كرد.
ظهرابي گفت : تاكنون پروانه قرق اختصاصي براي پنج نقطه از مناطق حفاظتي كشور در استان هاي سمنان و كرمان صادر شد و براي ساير استان ها در صورت تاييد صلاحيت متقاضيان ، پروانه صادر خواهد شد.
وي هدف اصلي از صدور پروانه قرق اختصاصي را مشاركت بخش خصوصي در حفاظت از تنوع زيستي و محيط زيست دانست.
معاون سازمان محيط زيست كشور گفت : بررسي نشان مي دهد كه مشاركت مردم در حفاظت از محيط زيست و ايجاد منافع براي ذينفعان مي تواند حفاظت از تنوع زيستي را افزايش دهد.
وي افزود: در استان هايي كه پروانه قرق اختصاصي صادر شد ، تنوع زيستي در اين مناطق تا چند برابر بيشتر از قبل شده است.
ظهرابي در مورد مخالفت تشكل هاي زيست محيطي با صدور مجوز قرق اختصاصي ، گفت : شكار در لايه حفاظت از محيط زيست و تنوع زيستي قرار دارد و بدون توجه به شكار نمي توان نسبت به تنوع زيستي اقدام اساسي انجام داد.
** طرح حفاظت از 21 گونه جانوري
اين مسئول همچنين با اشاره به وجود يكهزار و 470 گونه بوم زاد زيستي در ايران ، گفت : به دليل در معرض انقراض بودن تعداد زيادي از اين گونه ها ، طرح حفاظت براي 21 گونه در معرض خطر اصلي در دست اجرا قرار گرفته است.
وي افزود : تا پايان برنامه ششم توسعه طرح حفاظت از گونه هاي در معرض خطر در سطح كشور به 40 خواهد رسيد و از آن پس هم اين برنامه همچنان ادامه خواهد داشت.
** 60 مجوز شكار براي اتباع خارجي
معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان محيط زيست گفت : در سال جاري 60 مجوز شكار براي شكارچيان خارجي در مناطقي كه گونه هاي مازاد وجود داشت، صادر شد.
ظهرابي درآمد حاصل از اين مجوزها را حدود 20 ميليارد ريال اعلام كرد كه بخشي از اين درآمدها به مردم منطقه شكار اختصاص داده شد.
وي اضافه كرد : نيمي از اين درآمد نيز براي حفاظت از تنوع زيستي و محيط زيستي در اختيار محيط زيست استان محل صدور مجوز بيان كرد.
وي صدور مجوز شكار را براي پرندگان، مرال و ساير پستانداران از جمله گراز وحشي بيان كرده است.
با حضور ظهرابي ، براي نخستين بار سامانه الكترونيكي حفاظتي محيط زيست كشور در پناهگاه حيات وحش دشت ناز ساري راه اندازي شد. اين سامانه مي تواند در مواقع خطر هشدارهاي لازم را از لحاظ حفاظتي به دست اندركاران پناهگاههاي حفاظتي بدهد.
پناهگاه‌ حيات وحش دشت ناز با حدود 55 هكتار وسعت كه بخشي از آن جنگل هاي جلگه اي است ، در شمال شرقي ساري واقع است و از نيم قرن پيش تاكنون مهم ترين مركز تكثير گوزن زرد ايراني است.
6982/1654

سرخط اخبار استان‌ها