۲۴ بهمن ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 8322290
T T
۰ نفر
رئیس دفتر صدام به عنوان شاهد به جلسه دادگاه صدام احضار شد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/11/84 خارجی.سیاسی.عراق.صدام.محاکمه. در ادامه یازدهمین جلسه محاکمه صدام و 7 تن دیگر از سران رژیم بعثی سابق عراق،" احمد السامرایی " رئیس دفتر صدام به عنوان شاهد احضار شد. به گزارش روز دوشنبه شبکه های تلویزیونی عرب زبان، "السامرایی" اعلام کرد به اجبار به دادگاه آورده شده است . وی همچنین درپاسخ به بیشتر پرسش های مدعی العموم و رئیس دادگاه،می گفت، به علت گذشت 20 سال از حادثه دجیل ، چیزی به یاد نمی آورد. دراین جلسه مدعی العموم،چند سند ونامه که السامرایی به عنوان رئیس دفتر صدام از آنها مطلع و مامور اجرای مفاد آنها بودارائه کرد وخواستار توضیح شاهد درباره برخی عبارات مندرج در این نامه ها شد اما السامرایی با دادن پاسخ های مبهم بار دیگر تاکید کرد چیزی به خاطر نمی آورد. در این میان صدام به رئیس دادگاه اعتراض کرد وگفت:مدعی العموم از شیوه تروریستی علیه شاهد استفاده می کند. مدعی العموم نیزتاکید کرد:"السامرایی به عنوان شاهد رویداد،احضار شده و نه شاهد اثبات یا نفی". صویر/ 1491/1468
۰ نفر