اجراي طرح توسعه بندرشهيد حقاني سال آينده آغاز مي شود

بندرعباس - ايرنا - مدير اداره بنادر و دريانوردي شهيد باهنر گفت: طرح توسعه بندر شهيد حقاني بندرعباس حدود 40 روز پيش به تصويب رسيد كه در سال آينده عمليات اجرايي آن آغاز مي شود.

حميدرضا محمدحسيني روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: براساس برآوردهاي اوليه براي اجراي اين طرح حدود 350 ميليارد ريال اعتبار هزينه خواهد شد.
وي ادامه داد: در بخشي از اين طرح ايجاد يك سالن مسافري با خدمات مناسب همچون ماشين شارژي و تسمه نقاله و ساير امكانات پيش بيني شده است.
وي اضافه كرد: اين سالن فضاي مناسبي از ورودي بندر شهيد حقاني تا سالن كنوني مسافر براي استفاده مراجعه كنندگان فراهم مي كند.
مدير اداره بنادر و دريانوردي شهيد باهنر در بخش ديگري از سخنان خود ابراز داشت: درحال حاضر 42 فروند شناور در بندرشهيد حقاني بندرعباس مشغول دادن خدمات جابه جايي مسافري بين بندرعباس و جزاير قشم، هرمز و لارك هستند.
محمد حسيني ادامه داد: اين شناورها هر هفته از نظر ضوابط، استاندارهاي شناوري و ايمني مورد ارزيابي قرار مي گيرند و اگر شناوري شرايط لازم را نداشته باشد از چرخه دادن خدمت به مسافران كنار گذاشته مي شود.
وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود گفت: بر اثر پيشروي بندر شهيد حقاني حوضچه اي در ضلع شرقي آن ايجاد شده كه قصد داريم با قرار دادن رمپي براي آن، امكان بهره برداري و استفاده ورزشي از آن را براي علاقه مندان به ورزش هاي آبي فراهم كنيم.
بندرشهيد حقاني به عنوان بزرگترين پايانه مسافري دريايي كشور هر روز محل تردد مسافراني است كه از سرزمين اصلي به جزاير، قشم، هرمز و لارك و برعكس سفر مي كنند.
3219 /6048