۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۱۵
کد خبر: 83188262
T T
۰ نفر
مشاوران مدارس اختلال های رفتاری دانش آموزان را جدی بگیرند

تهران- ایرنا-درمانگر و رفتار شناس گفت: اختلال های رفتاری دانش آموزان باید از سوی مشاوران در مدارس جدی گرفته شود تا از این طریق بخشی از آسیب های اجتماعی كنترل شود.

به گزارش ایرنا، محمد رضا رجبی روز سه شنبه در مراسم همایش همیاران مشاور در تالار فرهنگ اظهار داشت: نوع تغییر رفتار در دانش آموزان باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد چرا كه این رفتارها، نشانه های شناختی برای ایجاد اختلال است كه باید قبل از شدت یافتن آن مدیریت شود.
وی ادامه داد: باید با هوشیاری همكاران آموزش و پرورش در مدارس، اقدامات پیشگیری قبل از خطرناك شدن رفتارهای دانش آموزان انجام شود و در صورت لزوم خانواده ها در جریان قرار گیرند.
وی، مشكلات و افت تحصیلی، داشتن خانواده آسیب دیده و یا داغدیده، غیب های بیش از حد، عدم مشاركت و انگیزه در فعالیت های جمعی در مدارس، رفتارهای ناامیدی و توهمات شنیداری را از جمله مهمترین مسائلی برشمرد كه در غربالگری و شناخت وضعیت دانش آموزان كمك می كند.
درمانگر و رفتار شناس به اختلالات از جمله پرخاشگری در مدارس اشاره كرد و گفت:این نوع اختلال احتمال مصرف مواد مخدر و یا سایر اختلالات روانشناختی است كه باید به صورت ریشه ای وضعیت دانش آموز مورد بررسی قرار گیرد.
رجبی افزود: این اختلال علامت خطرناكی است از این رو باید به سرعت دانش آموزی كه درگیر آن است را به مراكز درمانی متخصص ارجاع داد.
وی یكی دیگر از آسیب های اجتماعی در مدارس را مصرف مواد مخدر عنوان كرد و گفت: در صورت مشاهده حركت هایی كه ناشی از مصرف مواد باشد، باید در مرحله اول با خانواده دانش آموز در میان گذاشته شود و در مرحله بعد علت های آن ریشه یابی شود.
وی گفت: ارتباط های كنترل نشده دانش آموز با سایر افراد در خارج از مدرسه یكی از علت های روی آوردن آنان به مواد مخدر است كه باید پیش از بحرانی شدن شرایط، مورد توجه قرار گیرد و نباید نسبت به این ناهنجارها بی تفاوت بود.
درمانگر و رفتار شناس با اشاره به غربالگری در مدارس گفت: وضعیت خانواده ها در نوع اختلال ها بسیار مهم است كه باید مشاوران در مدارس بر اساس وظایف خویش، مسائلی كه مرتبط با رفتارهای دانش آموزان است را شناسایی كنند.
وی گفت: همچنین اگر فرار از مدرسه و یا منزل به صورت مكرر اتفاق بیافتد به عنوان نشانه ای از مشكلات دانش آموز است كه باید به سرعت فرد به مراكز مشاوره ارجاع داده شود چرا كه در مدارس امكان ارائه خدمات مشاوره ای در سطح گسترده وجود ندارد.
وی خودزنی را یكی دیگر از آسیب های رفتاری در بین دانش آموزان دانست و اظهارداشت: این رفتاهای آسیب رسان هر قدر بیشتر اتفاق بیافتد فرد به سمت خودكشی سوق می دهد از این رو باید این موضوع جدی گرفته شود و آگاهی بخشی و آموزش های كنترلی ارائه شود.
رجبی بیان داشت: باید رفتارهای اجتماعی و فردی دانش آموز تحت كنترل قرار گیرد چرا كه اگر برخی از اختلال ها از جمله افسردگی شدت یابد، ممكن است به موضوع خودكشی منجر شود.
وی خاطر نشان كرد: همه افرادی كه خودكشی می كنند الزاما به دنبال مرگ نیستند بلكه نشانه هایی از وجود مشكلات و اختلالاتی است كه نیازمند به كمك ویژه دارند.
وی، آرزوی مرگ، افكار خودكشی، طرح ریزی و اقدام به آن را از جمله فرایندهای خودكشی عنوان كرد و گفت: باید آگاهی بخشی از این نوع فرایندها در مدارس ارائه شود تا دانش آموزان با دیدن این مراحل در بین دوستانشان، وضعیت را گزارش دهند.
وی تاكید كرد: نباید صحبت های كسی كه قصد خودكشی دارد را نادیده گرفت چراكه آنان نیازمند مراقبت های ویژه افراد به آنها هستند.
تهرام/ 8138/ 1539