۲۵ دی ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 8316475
T T
۰ نفر
دشواری جبران خسارت تاخیر و ابطال پروازها برای شرکتهای هواپیمایی ترکیه # آنکارا، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/10/84 خارجی.ترکیه.اجتماعی.غرامت.پرواز.هواپیما. تصمیم دیوان عدالت اروپا به الزام شرکتهای هواپیمایی به پرداخت 725 دلار به هر مسافر پروازهای ابطالی، شرکتهای هواپیمایی ترکیه را نیز در وضعیت دشواری قرار داده است. دیوان عدالت اروپا هفته گذشته با تایید قانون مصوب کمیسیون اروپا در این زمینه، گامی به سود مسافران و به ضرر شرکتهای مسافری فعال در اروپا برداشت. این تصمیم این حق را هم به مسافرانی که به دلیل ابطال پروازهای هوایی و تاخیرشان در رسیدن به مقصد، متحمل خساراتی می شوند، داده که با شکایت از شرکت هواپیمایی، ادعای خسارت کنند. بر اساس این تصمیم، شرکتهای هواپیمایی موظف به پذیرایی از مسافران با غذای گرم یا سرد در صورت تاخیر دو الی چهار ساعته پروازها و پذیرایی از مسافران در هتل در صورت تاخیر بیش از پنج ساعت خواهند بود. رسانه های ترکیه معتقدند که تصمیم دیوان عدالت اروپا بار بسیار سنگینی را به دوش شرکتهای هواپیمایی دولتی و خصوصی ترکیه خواهد گذاشت. این رسانه ها با یادآوری این که بسیاری از پروازهای شرکتهای هواپیمایی دولتی و خصوصی ترکیه با تاخیر و در فصل زمستان، بسیاری از این پروازها به دلیل شرایط نامساعد جوی باطل می شود، نوشته اند: "به دلیل افزایش رقابت بین شرکتهای هواپیمایی ترکیه در جذب مسافر و پایین کشیدن نرخ بلیت ها و نیز افزایش چشمگیر قیمت سوخت هواپیما، وضعیت شرکتهای هوایی ترکیه در بعد از این تصمیم نامعلوم خواهد بود." خاورم/2012/230
۰ نفر