۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۳
کد خبر: 83134784
T T
۰ نفر

شوراي شهر كرمانشاه برنامه توسعه محور ندارد

۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۳
کد خبر: 83134784
شوراي شهر كرمانشاه برنامه توسعه محور ندارد

هفته نامه كرمانشاه امروز در شماره 29 روز شنبه 24 آذر ماه 97 مطلبي را با عنوان «شوراي شهر كرمانشاه برنامه توسعه محور ندارد» به قلم وحيد نيشابوري منتشر كرده است.

در اين يادداشت آمده است: پروژه قطار شهري كرمانشاه بعنوان يك پروژه ملي با اهميت بالا براي استان كرمانشاه تلقي مي شود. شايد نگاه هاي متفاوت و مختلفي به اين پروژه وجود داشته باشد اما به هر روي اين پروژه مصوبه هيات دولت دارد و در پيش بيني هاي به عمل آمده احداث آن براي سال 1400 در كرمانشاه امري الزامي ديده شده است.
بر مبناي ماده چهار قانون تاسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و ماده 13 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، همچنين ماده پنج قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه و نيز قانون بودجه سنواتي كشور، هر ساله پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي جهت پروژه قطار شهري كرمانشاه اعتبار ساليانه مدنظر قرار گرفته مي شود. كه بر اين اساس تامين اعتبار پروژه قطار شهري كرمانشاه 50 درصد با دولت و 50 درصد با شهرداري است.
اين در حالي است كه شهرداري كرمانشاه تاكنون به هيچ يك از تعهدات منعقد شده پايبند نبوده و از ابتداي شروع عمليات اجرايي قطار شهري تا آذر ماه جاري دولت 194 ميليارد تومان اعتبار به اين پروژه اختصاص داده اما شهرداري كه بايد به همين ميزان اعتبار به پروژه تزريق مي كرد چيزي بيش از يك ميليارد تومان و يك سري زمين كه در مجموع شايد قيمت آن حدود 6 ميليارد تومان بيشتر نباشد اختصاص داده است.
از طرفي ديگر هر ساله مبالغي بعنوان اوراق مشاركت به پروژه هاي قطار شهري كشور اختصاص پيدا مي كند كه امسال با پيگيري هاي بسيار رقمي معادل 280 ميليارد تومان به قطار شهري كرمانشاه اختصاص يافت، كه از اين ميزان 140 ميليارد تومان سهم شهرداري كرمانشاه و 140ميليارد تومان سهم دولت بود.
اما اتفاق باور نكردني كه در سال جاري از شوراي شهر ضعيف و متزلزل كرمانشاه رخ داد اين بود كه از ارديبهشت ماه سال جاري كه شهردار وقت از شورا درخواست كرد تا در اين خصوص مصوبه اي داشته باشند كه براساس آن بتوان اوراق مشاركت را براي اين پروژه جذب كرد تاكنون كه نيمه آذر ماه هم گذشته است شورا هيچ مصوبه اي در اين خصوص نداشته است.
اين در حالي بود كه وزارت كشور در نامه اي رسما اعلام كرد كه اگر تا سوم آذر ماه جاري مستندات و مصوبه شورا به آن وزارت خانه ارسال نشود سهمي از اوراق مشاركت امسال به قطار شهري كرمانشاه تعلق نخواهد گرفت و به ساير شهرها داده مي شود.
با توجه به پايان مهلت وزارت كشور ، زمان ارائه مصوبه از دست رفت و قطار شهري كرمانشاه كه هم اكنون در تنگناي مالي شديدي قرار دارد، عملاً با بي توجهي، ضعف و تزلزل شوراي شهر 140 ميليارد تومان را از دست داد.
جاي تاسف دارد كه اعلام كنيم كه تاكنون دركشور 10 هزار و 700 ميليارد تومان اوراق مشاركت توسط قطار شهري ها فروخته شده است اما در كرمانشاه به دليل عدم توجه شورا و مديريت شهري حتي يك ريال هم تعلق نگرفته است.
اين اقدام نشان داد كه شوراي شهر كرمانشاه نگاه توسعه محور ندارد و متاسفانه تا اين نوع نگاه وجود دارد در بر روي همين پاشنه مي چرخد و نبايد از عدم توسعه و پيشرفت و آمار وحشتناك بيكاري استان گله مند بود.
8066