۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۱۹
کد خبر: 83128321
T T
۰ نفر
بيش از 146 هكتار اراضي منابع طبيعي مازندران به بيت المال بازگردانده شد

ساري - ايرنا - دادستان عمومي و انقلاب مركز استان مازندران گفت: بيش از 146 هكتار از اراضي ملي و منابع طبيعي استان در 6 ماهه نخست امسال به بيت المال بازگردانده شد.

به گزارش روز يكشنبه روابط عمومي دادگستري مازندران، سيد يونس حسيني عالمي افزود: در نيمه نخست امسال 482 پرونده در حوزه تصرفات اراضي ملي و منابع طبيعي ( از طريق اجراي احكام قضايي قطعي و تبصره ذيل ماده 55 ) تشكيل و به اتهامات 512 نفر در اين زمينه رسيدگي شد.
وي ادامه داد: در اين زمينه بيش از 146 هكتار از اراضي ملي و منابع طبيعي خلع يد و به بيت المال بازگردانده شد.
دادستان مركز مازندران همچنين گفت: هم اكنون در حوزه تصرفات اراضي ملي و منابع طبيعي 53 پرونده در دادسرا و 50 پرونده در دادگاه هاي استان در حال رسيدگي است و 379 پرونده در دادگستري ها مختومه شد.
حسيني عالمي در خصوص پرونده هاي حوزه تغيير كاربري غير مجاز اراضي نيز گفت: در اين خصوص در قالب يكهزار و 573 پرونده به اتهام 548 نفر رسيدگي و 15 هكتار از اراضي بيت المال بازگردانده شد.
وي اضافه كرد: در اين حوزه ، 162 پرونده در دادسرا و 179 پرونده در دادگاه مفتوح بوده و 207 پرونده مختومه شده است.
دادستان مركز مازندران افزود: يك هزار و 573 پرونده اعلام شده فوق الذكر ، شامل پرونده هاي قضايي در دادسرا (كيفري ) و دادگاه ( حقوقي ) و نيز اخذ دستور قضايي در راستاي اجراي تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري است كه اكثر آنها مشمول اجراي تبصره مزبور بوده و در بدو شروع به جرم توسط جهاد كشاورزي اقدام و برگشت به وضع سابق شد.
وي در خصوص حفظ حقوق بيت المال در حوزه حريم دريا، رودخانه و سواحل نيز گفت: 42 پرونده در اين خصوص تشكيل و به پرونده 37 متهم رسيدگي شد كه حدود چهار هكتار از حريم سواحل استان آزادسازي شد.
حسيني عالمي در خصوص عملكرد دادستاني در حوزه جرائم مرتبط با منابع آبي و چاههاي غيرمجاز در نيمه نخست امسال نيز گفت: 60 پرونده در اين زمينه تشكيل شد كه 18 پرونده در دادسرا و 40 پرونده در دادگاه در حال رسيدگي است.
دادستان مركز مازندران با اشاره به وجود 6 هزار و 172 چاه غيرمجاز در مازندران، گفت: 25 پرونده مربوط به چاههاي غيرمجاز در مراجع قضايي در حال رسيدگي است و هشت دستگاه مخصوص حفاري غير مجاز توقيف شد.
6990 / 2096/1899

سرخط اخبار استان‌ها