۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۴۰
کد خبر: 83098001
T T
۰ نفر
استمداد محيط زيست براي همكاري در حفاظت از پرندگان مهاجر

ساري- ايرنا- فرمانده يگان حفاظت محيط زيست كشور خواستار كمك همگاني و مسئوليت پذيري دستگاههاي مختلف در اجراي برنامه هاي مقابله با شكار غيرمجاز پرندگان مهاجر در استان مازندران شد.

سرهنگ جمشيد محبت خاني روز سه شنبه به خبرنگار ايرنا هشدار داد كه در صورت همكاري نكردن دستگاههاي مختلف برابر تكليف تعيين شده در مصوبات استاني، محيط زيست به تنهايي قادر به جلوگيري از كشتار جمعي پرندگان زمستان گذران در مازندران نيست.
وي به مصوبات شوراي تامين مازندران در باره برخورد با متخلفان شكار اشاره كرد و گفت: براساس اين مصوبه تمام دستگاههاي انتظامي، امنيتي، قضايي و فرمانداري ها بايد محيط زيست را دربرخورد با متخلفان شكار به خصوص در فريدونكنار كمك كنند.
شوراي تامين مازندران دي ماه پارسال با حضور فرمانده يگان حفاظت محيط زيست كشور مصوبه اي را گذراند كه بر اساس آن براي تمامي دستگاههاي در زمينه برچيدن بساط شكار غيرمجاز در استان تكليف تعيين كرده بود.
طبق مصوبه شورا، فرمانداري فرويدونكنار با همكاري دستگاه قضايي و نيروي انتظامي موظف به جمع آوري بازار فروش پرندگان اين شهر ظرف يك هفته شده بودند كه اگر چه اين موضوع در موعد مقرر اجرايي شد ولي امسال با آمدن دوباره پرندگان زمستان گذران به مازندران بازار به صورت غيررسمي فعاليتش را از سر گرفت.
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست كشور گفت: اگز عزم همگاني در مازندران براي برخورد با متخلفان شكار ايجاد نشود، محيط زيست به تنهايي قادر به جمع كردن بساط قتل عام شكار در فريدونكنار نيست.
وي افزود: در شرايط فعلي محيط زيست استان براي ايجاد عزم ملي نشست هاي خوبي را با دستگاه قضايي و انتظامي برگزار كرد و به نظر مي رسد توافق اين دستگاهها مي تواند اين معضل اجتماعي را كاهش دهد.
محيط زيست مازندران هفته پيش نشستي را با حضور دادستان هاي شهرستان ها، نيروي انتظامي و فرمانداران برگزار كرد كه در آن تصميم گرفته شد تا از اين پس دادستان ها به عنوان مدعي العموم وارد عرصه برخورد با شكارچيان متخلف و حفاظت از پرندگان مهاجر شوند.
** بدنامي بين المللي
سرهنگ محبت خاني گفت: قتل عام پرندگان با به كارگيري تورهاي هوايي، كرس و ساير ادوات بازتاب منفي را در جهان براي كشورمان ايجاد كرده كه نمي توان به سادگي از آن گذشت.
وي افزود: ما براي پاك كردن بازتاب منفي مرگ دستجمعي زمستان گذران در عرصه جهاني برخورد خود را با متخلفان شدت بيشتري ببخشيم.
اين مسئول محيط زيست كشور گفت: در شرايط فعلي محيط زيست مازندران به خوبي پاي كار آمده و از چند ماه قبل عزم خود را در برخورد با متخلفان جزم كرد و بايد تمام دستگاههايي كه طبق مصوبه شوراي تامين وظايفشان تعيين شد هم پاي كار بيايند.
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست كشور دليل سخت جاني شكارچيان براي كشتار زمستان گذران در تالاب سرخرود فريدونكنار و ساير نقاط مازندران و كشور را ناشي از سودهاي ميلياردي ناشي از اين كار دانست.
سرهنگ محبت خاني گفت: اين سودهاي ميلياردي كه برخي از شكارچيان با كشتار دستجمعي پرندگان مي برند، باعث شده تا با وجود برخوردهاي شديد قانوني باز هم تورهاي خود را براي اين تخلفات پهن كنند.
وي اضافه كرد: بايد با عزم همگاني دستگاههاي انتظامي، يگان حفاظت محيط زيست، دستگاه قضايي و استانداري مازندران يك بار براي هميشه بساط اين سودجويان برچيده شود.
او تاكيد كرد: در سال گذشته با عزم استاني و پاي كار آمدن دستگاههاي مرتبط، بازار فروش پرندگان ساماندهي شد و شكارچيان متخلف نيز به سزاي كارشان رسيدند و اين طرح بايد كماكان ادامه يابد.
مازندران با داشتن چندين تالاب محلي و بين المللي چون ميانكاله و 800 آببندان سالانه پذيراي 150 گونه از پرندگان مهاجر با جمعيت افزون بر 1.5 ميليوني است كه طبق آمار رسمي حدود يك سوم از اين مهمانان زمستاني سالانه با شكار بي رويه از بين مي روند.
طبق آمار حدود يكصد هزار نفر در مازندران سلاح شكاري داراي مجوز از مراكز قانوني دارند.
6982/1654

سرخط اخبار استان‌ها