سهم كشاورزان خراسان شمالی از آب سدها كاهش یافت

بجنورد- ایرنا- معاون حفاظت و بهره برداری شركت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: با توجه به وضعیت بارندگی ها و كاهش میزان ذخیره آب سدها، امسال آب كمتری در اختیار كشاورزان قرار می گیرد و در تحویل این منابع به بخش كشاورزی سخت گیرانه تر عمل می شود.

وحید واسطه روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: امسال در تحویل منابع آب سدها، تامین آب آشامیدنی در اولویت قرار دارد و در صورت مساعد بودن بارندگی ها، آب این مخازان با اولویت باغ و بخش زراعت به كشاورزان تحویل می شود.
واسطه گفت: سهم آب آشامیدن از سد شیرین دره، 10 میلیون مترمكعب است و سد بارزو و بیدواز هم هر كدام 1.5 تا 2 میلیون متر مكعب آب به بخش آشامیدنی تحویل می دهند اما سد بارزو اكنون حدود یك میلیون متر مكعب و سد بیدواز تنها 200 هزار متر مكعب آب ذخیره دارد.
وی گفت: اگر سدها نبودند تابستان امسال هم نمی توانسنیم آب كشاورزی را تامین كنیم.
معاون حفاظت و بهره برداری شركت آب منطقه ای خراسان شمالی در باره وضعیت ذخیره آب در سدها گفت: مخازن سدهای استان هنوز متاثر از وضعیت خشكسالی تابستان امسال است.
وی با بیان اینكه از 222 میلیون متر مكعب حجم مخازن سدهای استان، 39 میلیون متر مكعب از آب پر است تصریح كرد: اكنون 17.5 درصد از مخازن سدهای استان پر و 82.5 درصد خالی است.
واسطه با اشاره به اینكه بهترین وضعیت ذخیره آب در سدهای استان مربوط به سد شیرین دره است گفت: 34 میلیون متر مكعب از حجم آب ذخیره شده در مخازن سدهای استان مربوط به سد شیرین دره است و سایر سدهای استان در مجموع پنج میلیون مترمكعب آب ذخیره دارند.
معاون حفاظت و بهره برداری شركت آب منطقه ای خراسان شمالی خاطرنشان كرد: در مدت مشابه پارسال، 55 میلیون متر مكعب آب در سدهای استان ذخیره بود كه بر این اساس میزان آب در سدهای استان 30 درصد كاهش یافته است.
خراسان شمالی 344 هزار هكتار عرصه كشاورزی دارد.
7185/ 6042