۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۲۹
کد خبر: 83077412
T T
۰ نفر
60 هزار نفر تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي فرديس قرار دارند

كرج-ايرنا-رئيس تامين اجتماعي شهرستان فرديس گفت: 60 هزار نفر در قالب بيمه هاي مختلف تحت پوشش تامين اجتماعي اين شهرستان قرار دارند.

به گزارش ايرنا، تورج بيات روز چهارشنبه درآئين گشايش كارگزاري رسمي شماره 40 تامين اجتماعي شعبه فرديس افزود: اين افراد در قالب بيمه اجباري، اختياري، مشاغل آزاد، رانندگان، كارگران ساختماني و قاليبافان تحت پوشش قرارگرفتند.
وي اظهار داشت: 150 هزار نفر بيمه شده اصلي و تبعي تحت پوشش تامين اجتماعي فرديس هستند.
وي با بيان اينكه كارگزاري خدمات خاصي را به بيمه شدگان و مستمري بگيران ارائه مي دهد، اظهار داشت: تعويض و تمديد دفترچه درماني، انعقاد قراداد با متقاضيان بيمه اختياري و مشاغل آزاد و ... از جمله فعاليت اين مراكز است.
بيات گفت: اكنون حدود 20 هزار نفر مستمري بگير تامين اجتماعي شامل بازنشستگان وبازماندگان از خدمات تامين اجتماعي فرديس بهره مند هستند.
وي افزود: 2هزار و 400 نفر مقرري بگير بيمه بيكاري در اين شهرستان وجود دارد.
رئيس تامين اجتماعي شهرستان فرديس گفت: در كارگزاري رسمي ماهانه حدود 8 هزار جلد دفترچه تعويض و 20 هزار جلد دفترچه تمديد اعتبار مي شود.
بيات افزود: در شش ماه اول سال جاري 120 هزار جلد دفترچه تمديد اعتبار شد و حدود 50 هزار دفترچه در تامين اجتماعي فرديس صادر شده است.
وي بيان كرد: مراكز پلي كلينيك تامين اجتماعي شهيد فهميده در شهرستان فرديس از طريق كارت ملي بيماران خدمات درماني ارائه مي شود.
7413/ 6155