۲۰ شهریور ۱۳۹۷،‏ ۱۰:۳۸
کد خبر: 83029718
۰ نفر
سروش سلامت در آذربايجان غربي

اروميه- ايرنا- عشق به خدمتگزاري و تلاش براي گسترش عدالت اجتماعي بار ديگر با سفر سه روزه وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به شهرستان هاي دور و نزديك آذربايجان غربي تجلي يافت.

به گزارش ايرنا در سفر وزير خستگي ناپذير دولت تدبير و اميد به سرزمين اقوام و اديان الهي، 108 طرح بهداشتي و درماني به بهره برداري رسيد تا تحول در نظام سلامت در جاي جاي اين استان احساس شود.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين سفر برخي از طرح ها را به صورت حضوري افتتاح كرد و در مجموع 123 تخت جديد بيمارستاني با حضور وي به بهره برداري رسيد و طرح هاي جديد بيمارستاني در نقده، بوكان، مهاباد و مياندوآب كلنگ زني شد.
«حسن قاضي زاده هاشمي» ساعت 7 روز شنبه، 17 شهريور ماه جاري از طريق فرودگاه تازه تاسيس ماكو وارد شمالي ترين نقطه آذربايجان غربي شد و در روز نخست سفرش به اين استان، طرح هاي مختلف بهداشتي و درماني در شهرستان هاي شوط، چالدران و خوي را افتتاح كرد.
وي كه پيام آور سلامت براي مردم اين استان است، روز يكشنبه نيز با سفر به شهرستان هاي جنوبي آذربايجان غربي شامل پيرانشهر، نقده، اشنويه، بوكان و مهاباد طرح هاي متعدد ديگري را در اين مناطق افتتاح كرد.
چندين طرح ديگر از جمله فاز توسعه بيمارستان نقده، بيمارستان هاي 200 تختخوابي بوكان و بيمارستان 350 تختخوابي مهاباد هم با حضور وي كلنگ زني شد.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در روز گذشته و در سومين روز حضورش در آذربايجان غربي به مياندوآب سفر كرد تا با كلنگ زني فاز دوم بيمارستان حضرت فاطمه(س)، توجه دولتمردان به گسترش عدالت اجتماعي در بخش بهداشت و درمان را به منصه ظهور رساند.
قاضي زاده هاشمي چند روز ديگر دوباره به آذربايجان غربي سفر مي كند تا طرح هاي بهداشتي و درماني اروميه را به بهره برداري برساند و اين بار راهكارهاي توسعه روزافزون نظام سلامت در مركز استان را مورد بررسي قرار دهد.

** 5 هزار روستايي در مرگنلر از خدمات مركز جامع سلامت بهره مند شدند
مركز جامع سلامت روستايي مرگنلر با 21 ميليارد ريال هزينه در زميني به مساحت چهار هزار و 500 مترمربع و با حضور وزر بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به بهره برداري رسيد تا پنج هزار نفر از جمعيت اين منطقه از خدمات اين مركز بهره مند شوند.

** 30 هزار نفر در شوط از خدمات مركز جامع سلامت بهره مند شدند
مركز خدمات جامع سلامت شهري و روستايي شوط و پايگاه غيرضميمه اين مركز با حضور سيدحسن قاضي زاده هاشمي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد بهره برداري قرار گرفت تا 30 هزار نفر از جمعيت منطقه از خدمات مطلوب بهره مند شوند.
رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آذربايجان غربي در آيين بهره برداري از اين طرح ها گفت: مركز خدمات جامع سلامت شهري و روستايي شوط در زميني به مساحت چهار هزار و 500 متر مربع احداث و براي اجراي آن 17 ميليارد ريال هزينه شده است.
جواد آقازاده بيان كرد: پايگاه غير ضميمه شهرستان شوط نيز با پنج ميليارد ريال اعتبار در زميني به مساحت 716 متر مربع به بهره برداري رسيد.

** 31 هزار نفر در چالدران از خدمات مركز جامع سلامت بهره مند شدند
مركز جامع خدمات سلامت شهري و روستايي چالدران در زميني به مساحت 6 هزار و 200 مترمربع و با 25 ميليارد ريال هزينه و بخش توسعه بيمارستان شهيد بهشتي اين شهرستان نيز با 2 هزار و 200 متر مربع مساحت به بهره برداري رسيد
رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آذربايجان غربي در آيين بهره برداري از اين طرح با حضور وزير بهداشت، گفت: 31 هزار نفر از جمعيت منطقه از خدمات اين مركز بهره مند شدند و 39 تخت به ظرفيت تخت هاي بيمارستاني اين شهرستان اضافه شد. .
جواد آقازاده بيان كرد: بخش توسعه بيمارستان شهيد بهشتي چالدران با 75 ميليارد ريال هزينه به بهره برداري رسيد و تحول بزرگي در بخش درمان اين شهرستان به شمار مي رود.

** 45 تخت در فاز توسعه اورژانس بيمارستان خوي به بهره برداري رسيد
بخش توسعه اورژانس بيمارستان قمر بني هاشم خوي با 2 هزار و 380 مترمربع مساحت و 45 تخت جديد در سفر وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به آذربايجان غربي به بهره برداري رسيد.
جواد آقازاده، رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني آذربايجان غربي در آيين افتتاح اين طرح گفت: عمليات اجرايي اين طرح كه در سال 1395 آغاز شده بود، طي ماه هاي اخير با صرف 42 ميليارد ريال هزينه به پايان رسيد.

** 11 هزار نفر در اشنويه از خدمات بهداشتي و درماني بهره مند شدند
سه طرح بهداشتي و درماني با 11 ميليارد و 342 ميليون ريال هزينه در اشنويه به بهره برداري رسيد تا 11 هزار نفر از خدمات اين طرح ها بهره مند شوند.
رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني آذربايجان غربي در آيين بهره برداري از اين طرح ها با حضور وزير بهداشت، گفت: مركز خدمات جامع سلامت روستايي 'آغ بلاغ' در زميني به مساحت 550 مترمربع و با صرف 6 ميليارد و 650 ميليون ريال هزينه به بهره برداري رسيد و به 9 هزار نفر از جمعيت منطقه خدمات بهداشتي و درماني ارايه مي كند.
جواد آقازاده اظهار داشت: خانه بهداشت اسلاملو نيز با يك ميليارد و 300 ميليون ريال هزينه در زميني به مساحت 105 مترمربع به بهره برداري رسيد؛ اين پايگاه يكهزار نفر از جمعيت منطقه را زير پوشش قرار مي دهد.
وي اضافه كرد: پايگاه سلامت صبا نيز با سه ميليارد و 392 ميليون ريال هزينه در زميني به مساحت 270 مترمربع به بهره برداري رسيد و به يكهزار نفر از جمعيت منطقه خدمات بهداشتي و درماني ارايه مي كند.

** 6 هزار نفر در بوكان از خدمات مراكز جامع سلامت بهره مند شدند
2 مركز جامع خدمات سلامت روستايي با 14 ميليارد و 400 ميليون ريال هزينه و با حضور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به بهره برداري رسيد.
مدير شبكه بهداشت و درمان بوكان در آيين بهره برداري از اين طرح ها گفت: اين 2 طرح شامل مركز جامع خدمات سلامت روستاهاي كوره كاني و تيكان تپه است كه عمليات اجراي آنها در سال 1395 شروع شده و در سال جاري هر كدام با اعتبار هفت هزار و 200 ميليون ريال به اتمام رسيده است.
محمد عباسي اضافه كرد: اين 2 مركز سلامت كه در بخش مركزي بوكان احداث شده، در مجموع 6 هزار و 61 نفر از روستاييان اين بخش را تحت پوشش قرار مي دهد.
وي افزود: مركز سلامت كوره كاني، 6 خانه بهداشت با 14 روستاي تابعه را تحت پوشش خود برده و مركز سلامت تيكان تپه نيز پنج خانه بهداشت و 11 روستا را تحت پوشش خود قرار داده است.
وي بيان كرد: اين مراكز درماني در مجموع در زميني به مساحت چهار هزار مترمربع و زيربناي يكهزار و 100 متر مربع احداث شده است.
وي اضافه كرد: همچنين با حضور سيد حسن قاضي زاده هاشمي كلنگ ساخت بيمارستان 100 تختخوابي اين شهرستان در ضلع غربي بيمارستان شهيد قلي پور بوكان به زمين زده شد.

** 34 هزار نفر از مردم مهاباد خدمات بهداشتي و درماني مطلوب دريافت مي كنند
چهار طرح بهداشتي و درماني با 95 ميليارد ريال هزينه و با حضور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مهاباد به بهره برداري رسيد تا 34 هزار نفر از مردم اين شهرستان از خدمات بهداشتي و درماني مطلوب بهره مند شوند.
رييس شبكه بهداشت و درمان مهاباد در آيين بهره برداري از اين طرح هاي بهداشتي و درماني گفت: اين طرح ها شامل بخش اورژانس بيمارستان امام خميني (ره)، مركز خدمات جامع سلامت شهري روستايي فرهنگيان، كلينيك فوق تخصصي و مركز ثبت و تشخيص سرطان است.
سامرند مرزنگ اضافه كرد: بخش اورژانس بيمارستان امام خميني(ره) با 12 هزارمترمربع مساحت داراي 39 تخت، سه اتاق ايزوله و يك اتاق CPR بوده و براي احداث آن 30 ميليارد ريال هزينه شده كه 6 ميليارد و 100 ميليون ريال آن براي خريد تجهيزات صرف شده است.
وي يادآور شد: به طور متوسط روزانه بيش از 600 بيمار در بخش اورژانس بيمارستان امام خميني(ره) مهاباد مداوا مي شوند كه برخي مواقع اين تعداد به يكهزار بيمار نيز مي رسد.
مدير شبكه بهداشت و درمان مهاباد گفت: مركز جامع خدمات سلامت شهري و روستايي فرهنگيان نيز با 980 مترمربع مساحت، داراي 20 اتاق و شامل بخش هاي مختلف از جمله داروخانه، آزمايشگاه، دندانپزشكي و ... بوده و براي احداث آن 12ميليارد و 350 ميليون ريال هزينه شده است.
وي افزود: اين مركز داراي 2 پايگاه غيرضميمه و يك پايگاه ضميمه، چهار خانه بهداشت و 13 قمر است و به 34 هزار نفر خدمات مختلف بهداشتي و درماني ارائه مي دهد.
مرزنگ گفت: كلينيك فوق تخصصي نيز كه در ضلع شرقي حياط بيمارستان امام خميني(ره) و در سه طبقه احداث شده، داراي بخش هاي مختلف آزمايشگاه، راديوگرافي، نوار قلب، شنوايي سنجي و در مجموع 16 رشته تخصصي است.
وي افزود: براي اين كلينيك تخصصي نيز 40 ميليارد ريال هزينه شده كه يك ميليارد و 203 ميليون ريال آن براي خريد تجهيزات صرف شده است.
وي اضافه كرد: مركز ثبت و تشخيص سرطان نيز در بلوار پرستار مهاباد و با 13 ميليارد ريال هزينه احداث شده كه 650 مترمربع مساحت دارد و شامل 2 بخش شيمي درماني و بخش تشخيص انواع سرطان بوده و براي تجهيز آن يك ميليارد و 300 ميليون ريال هزينه شده است.
مدير شبكه بهداشت و درمان مهاباد با اشاره به آغاز عمليات احداث بيمارستان 350 تختخوابي گفت: اين بيمارستان كه توسط وزير بهداشت كلنگ زني شد در زميني به مساحت هشت هكتار و با اعتبارات رديف 20 بودجه سال 1397 احداث مي شود و شامل هاي بخش زايمان، بستري عمومي، درمانگاه و بخش هاي پشتيباني است.

** عمليات احداث بخش توسعه بيمارستان امام خميني(ره) نقده آغاز شد
عمليات احداث بخش توسعه بيمارستان امام خميني (ره) نقده با 10 هزار و 80 مترمربع مساحت آغاز شد و رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني آذربايجان غربي در آيين كلنگ زني اين طرح گفت: فاز توسعه اين بيمارستان در چهار طبقه به مساحت 10 هزار و 80 مترمربع احداث مي شود.
جواد آقازاده افزود: چهار بخش داخلي، جراحي، دانپزشكي و عمومي جزو فاز توسعه بوده و 500 ميليارد ريال اعتبار براي اين طرح پيش بيني شده است.

** بيمارستان 200 تختخوابي بوكان كلنگ زني شد
بيمارستان 200 تختخوابي بوكان با حضور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كلنگ زني شد تا يكي از مطالبه هاي مردم اين شهرستان عملياتي شود.
جواد آقازاده، رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني آذربايجان غربي آيين كلنگ زني اين طرح گفت: با احداث اين بيمارستان تعداد تخت‌هاي بيمارستاني اين شهرستان به 450 تخت افزايش پيدا مي كند و سرانه تخت بيمارستاني به حد استاندارد مي رسد.

** بيمارستان 350 تختخوابي مهاباد كلنگ زني شد
عمليات احداث بيمارستان 350 تختخوابي مهاباد با حضور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در زميني به مساحت هشت هكتار شامل هاي بخش زايمان، بستري عمومي، درمانگاه و بخش هاي پشتيباني آغاز شد.
اعتبارات مورد نياز احداث اين بيمارستان در رديف 20 بودجه سال 97 تعيين شده است و در صورت بهره برداري از آن مهاباد به يكي از قطب هاي درماني جنوب آذربايجان غربي تبديل مي شود.
اهميت احداث اين بيمارستان علاوه بر تامين نياز بيماران جنوب آذربايجان غربي مي تواند براي توسعه توريسم درماني با توجه به نزديكي به اقليم كردستان عراق و تمايل مردم اين منطقه براي مداوا به سبب كيفيت خدمات و كاهش هزينه ها نيز مورد توجه قرار گيرد.
به گزارش ايرنا حسن قاضي‌زاده هاشمي هم در حاشيه اين سفر سه روزه به سرزمين اقوام و اديان الهي به ضرورت برقراري عدالت اشاره كرد و گفت: دولت با وجود مشكلات عديده مالي در جهت گسترش عدالت اجتماعي گام هاي اساسي برداشته است.
وي اجراي طرح تحول سلامت را يكي از طرح هاي مهم دولت براي گسترش عدالت اجتماعي در جامعه عنوان كرد و يادآور شد: دولت تدبير و اميد در هر شرايط سعي دارد تا از تاثير منفي شرايط اقتصادي بر بخش بهداشت و درمان جلوگيري كند.
توجه به عدالت در تدوين اهداف و چهارچوب تحليلي نظام هاي سلامت نه تنها با استراتژي هايي كه بيانگر تعهد به عدالت مي باشد، قابل توجيه است بلكه افراد در جوامع مختلف نيز اولويت بالايي به موضوع عدالت در اين بخش مي دهند.
8135/3072

سرخط اخبار استان‌ها