۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۷
کد خبر: 82995072
T T
۰ نفر

مطبوعات همدان؛ چرخش بر مدار سياه و سفيد

۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۷
کد خبر: 82995072
مطبوعات همدان؛ چرخش بر مدار سياه و سفيد

همدان- ايرنا- رخسار بي رنگ و رمق مطبوعات همدان از حال ناخوش رسانه ها و خبرنگاران استان خبر مي دهد؛ روندي كه مطبوعات ديار دانايان را براي بقا به سمت چاپ سياه و سفيد كشانده است.

به گزارش ايرنا، رنگ به رخساره ندارند، هر روز هم بر تعداد نشريات رنگ و رو باخته همدان اضافه مي شود.
'رمقي نمانده كه مانند هميشه خوش رنگ و لعاب باشيم' اين پاسخ مديران روزنامه ها و هفته نامه هاست وقتي كه علت چاپ تك رنگ نشرياتشان را جويا شديم.
رنگ پريدگي مطبوعات همدان حكايت درد آلوده اي است كه قلم را بجاي نوشتن از 'روز مبارك خبرنگار' به سمت و سوي دردي جانكاه مي كشاند كه رنجوري اش خواه ناخواه بر تن و جان خبرنگار هم مي نشيند؛ چرا كه 'حال نكو در قفاي فال نكوست' و خبرنگار بدون رسانه، باغبان سرگرداني را مي ماند كه باغچه اي براي غرص نهالش ندارد.

** 80 درصد مطبوعات محلي در آستانه تعطيلي
فيلم، زينك، مركب و كاغذ تمام مواد اوليه چاپخانه براي چاپ است كه بنابر گفته هاي بي پيرايه مدير بزرگترين چاپخانه غرب كشور، اين ملزومات سوار هستند و ما پياده.
يدالله طاقتي احسن مي گويد: در پي كميابي زينك و مركب در بازار و امتناع بازرگانان از فروش اين محصولات وارداتي، با صاحبان نشريات وارد شور و مشورت شده و شرايط بد چاپ و نشر را برايشان شرح داديم و آنها بين بد و بدتر به شرايط بد تن داده و چاپ سياه و سفيد را به تعطيلي ترجيح دادند.
حذف بخش هاي رنگي از صفحات نشريه ها و چاپ تك رنگ سناريويي است با محوريت غلبه بر نبود مواد اوليه كه مطبوعات همدان از جمله همدان پيام، هگمتانه و سپهر غرب و ... براي بقا در پيش گرفته اند.
اين راهكار شايد براي كوتاه مدت خوب باشد، اما نبود كاغذ را با هيچ چيز نمي توان جبران كرد؛ افزايش چند برابري قيمت كاغذ كه در روزهاي اخير بيشتر نشريات كشوري را به واكنش هايي همچون كاهش صفحات و ضمائم، چاپ يك درميان، كم كردن شمارگان و گاها تعطيلي موقت كشانده و دامن نشريات محلي همدان را هم گرفته است.
بيشتر نشريات همدان و غرب كشور در چاپخانه 'پيام رسانه' منتشر مي شود؛ طاقتي احسن پيش بيني مي كند اگر وضعيت به همين روال پيش برود و مشكلات دامن نشريات را رها نكند به يك ماه نكشيده چراغ 80 درصد مطبوعات محلي خاموش مي شود.

** مشكلات مالي وخامت حال مطبوعات
مدير مسئول نشريه همدلي نيز مي گويد: مطبوعات همدان براي پرداخت اجاره بها، دستمزد تحريريه، هزينه هاي چاپ و توزيع همواره در مضيقه بوده اند، چند صباحي است گراني كاغذ و مشكلات چاپ و نشر مزيد بر علت شده و حال ناخوش مطبوعات را وخيم تر كرده است.
اسدالله رباني مهر نه در مقام مدير مسئولي نشريه كه در جايگاه مديركل روابط عمومي استانداري همدان در حمايت از رسانه هاي استان، توجه بيشتر متوليان فرهنگي به رسانه ها را چاره ساز مي داند؛ بويژه در شرايط ناخوشايند امروز كه مطبوعات سخت نيازمند مهر و عطوفت مضاعف مسئولان و مردم هستند.
به اعتقاد او توزيع عادلانه يارانه مطبوعات و بهره مندي همدان از رويداد ميزباني جشنواره مطبوعات گزينه هايي است كه مي تواند انگيزه رقابت و ماندگاري در بين رسانه ها و خبرنگاران را قوت ببخشد.

** دود همدان غيرصنعتي در چشم مطبوعات
درج همه گلايه هاي نشريات شايد در اين فرصت نگنجد اما مديران رسانه ها از نبود حاميان مالي، بازار بي رونق آگهي و رپرتاژهاي بازرگاني و ناچيز بودن يارانه، دل پر دردي دارند.
غير صنعتي بودن همدان، جاي خالي شركت هاي تجاري توانمند و كاهش آگهي هاي دولتي و بي نصيب ماندن هفته نامه ها از آگهي هاي مزايده و مناقصه بخشي ديگر از شكوه هاي رسانه هاست كه اوضاع را روز به روز بغرنج تر مي كند.
در اين ميان زمزمه هايي از الزام به خودگرداني برخي خبرگزاري ها نيز به گوش مي رسد كه دست و دل اين رسانه ها را از كاركرن سرد كرده است.
حال و روز زار و نزار مطبوعات همدان بر غم خبرنگاران مي چربد به حدي كه مجالي براي گفتن از قلم به دستان كاربلد و كاردرست و نامداران بي نان كه روزگار كج مدار كمتر بر وفق مرادشان بوده باقي نمي گذارد.

** نسخه بهبودي در دستان مديركل فرهنگ و ارشاد
اگر نبود، بذل محبت و همدردي مديركل تازه منصوب فرهنگ و ارشاد اسلامي همدان كه خود را از جنس رسانه مي داند، شايد اصحاب رسانه استان اين شرايط را تاب نمي آوردند.
عليرضا درويش زاده كه به گفته خودش 15 سال با فراز و نشيب رسانه ها قامت راست كرده، حالا از پيچيدن نسخه بهبودي براي رسانه هاي همدان خبر مي دهد.
دفاع بي چون و چرا از كرامت اهالي رسانه از مهمترين اقلام دارويي است كه وي آنرا لازم مي داند و به زدودن دغدغه هاي معيشتي از ذهن خبرنگاران تاكيد فراوان دارد؛ زيرا به اعتقاد او تا زير بناي اقتصادي زندگي خبرنگار و آرامش فكري اش تامين نشود، انتظار داشتن رسانه هاي فعال و اثربخش بر افكار عمومي، حكايت آب در هاون كوفتن و باد به غربال پيمودن است.
درويش نژاد پندهاي پدرانه اي هم به مسئولان خانه مطبوعات مي دهد و همراهي و همپايي با خبرنگاران را خواستار مي شود تا در پيوندي چند سويه با فرهنگ و ارشاد اسلامي، ادارات دولتي و صندوق حمايت از هنرمندان بتوانند گام هاي مثبتي براي حمايت از جايگاه رفيع قلم به دستان ديار همدان بردارد.
او با غصه هاي تلمبار شده بر دل مديران مسئول نشريه ها بيگانه نيست و نيك مي داند كه رخساره مطبوعات همدان ديگر حتي با سيلي سرخ نمي شود؛ اما بسيار اميدوار است كه سفر معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به همدان گره از مشكلات كاغذ، يارانه و مواد اوليه و ده ها كم و كاستي ديگر كه ريشه در مباحث كلان كشوري دارند، بگشايد و دوباره رنگ و لعابي به رخساره رنگ پريده مطبوعات و خبرنگاران بنشاند.
7527/2090

سرخط اخبار استان‌ها