۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۳۹
کد خبر: 82990431
T T
۰ نفر

تقویت اتحاد ملی و انسجام اجتماعی با ابزار ورزش

۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۳۹
کد خبر: 82990431
تقویت اتحاد ملی و انسجام اجتماعی با ابزار ورزش

تهران - ایرنا - یكی از معیارهایی كه برخی از جامعه شناسان با آن سطح توسعه اجتماعی جامعه را اندازه گیری می كنند، نشاط اجتماعی است؛ مولفه ای كه در سبك زندگی كنونی در كنار نیازهای فیزیولوژی و زیستی از آن به عنوان یك نیاز اجتماعی یاد می شود.

به گزارش ایرنا، این معیار در شرایط كنونی تحت تاثیر شرایط مختلف به ویژه منافع شخصی و روابط اجتماعی در برخی از جوامع به ویژه جوامع در حال توسعه، به یك گمشده تبدیل شده است. زندگی در این جوامع تحت تاثیر تغییرات جامعه سنتی و ورود مدرنیته، دچار فردگرایی مفرط و حسابگری در روابط اجتماعی و اقتصادی شده است؛ به عبارتی افراد با سبك زندگی كنونی زندگی و معیارهای انسجام اجتماعی دچار نوعی از خود بیگانگی شده اند.
با این شرایط تئورسین های حوزه جامعه شناسی، مدیریت و روان شناسی با بهره گیری از ارتباط بین جسم و روان و برای پیشگیری از یكسری روزمرگی های سبك نوین زندگی، طرح گسترش ورزش را به عنوان یكی از مهمترین راهكارهای رهایی از خمودگی محیط های كاری ارائه كردند. پیوستگی جسم و روان و تاثیر فعالیت بر این جنبه از زندگی افراد موجب شده تا ورزش فراتر از مدال آوری تعریف شود و در زمره رفتارهایی قرار گیرد كه می تواند زمینه را برای نشاط اجتماعی و شادابی روانی فرد در جامعه فراهم كند.
اما این تنها ورزش و شركت در فعالیت های ورزشی نیست كه می تواند موجی از سرزندگی و هیجان را در فرد تقویت كند بلكه مسابقات ورزشی و به تبع آن تورنمنت های جهانی كه نتیجه گیری در آنها می تواند اعتبار و حیثیت بین المللی را برای یك كشور یا گروه خاص كسب كند نقش ویژه ای در بروز هیجان و ایجاد حس همبستگی در جامعه دارد؛ حسی كه می تواند فارغ از مشكلات موجود در جامعه به زبان مشتركی برای تقویت اقتدار ملی و انسجام كشور تبدیل شود.
نمونه بارز این ادعا، هیجان خودجوش مردم پس از بازی های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2018 روسیه بود كه بدون توجه به نتایج نهایی آنها و حذف تیم ملی از این تورنمنت، به خیابان ها آمدند و به جشن و پایكوبی پرداختند. جشنی كه در آن زمان و با وجود شرایط اقتصادی حاكم بر جامعه، كارشناسان حوزه های ورزشی و اجتماعی را وادار به اعتراف این حقیقت كرد كه ورزش افیونی تسكین بخش برای بسیاری از آسیب های اجتماعی است.
افزون بر بعد اجتماعی، ورزش كاركردهای فردی بی شماری دارد كه می تواند فارغ از تمام جنبه های مبارزاتی و نتیجه گیری به ابزار پرورش شخصیت؛ اعتدال روانی، خویشتن داری، درونی كردن هنجارها و مهارت در كنترل رفتارهای پرخاشگرانه، مفید قلمداد می شود.
همچنین ورزش احساسات خفته ملی گرایی را زنده خواهد كرد زیرا كسب هر نتیجه مثبتی و بازی تماشاگر پسند ضمن تقویت غرور ملی، حس برتری طلبی را افزایش داده و این ویژگی ورزش را می شود در هم پیوندی مبارزات صلح آمیز و اقتدارطلبی های بین المللی تعریف كرد. آماده سازی افراد جهت ورود به عرصه و میدان رقابت، تبدیل خشـونت فیزیكـی برای سلطه بـه خشـونت نمادین و اقتدارگرایی ورزشی با كسب مقام قهرمانی، نمودهایی از سلطه طلبی های دوران باستان است كه روح آنها امروزه در كالبد ورزش تبلور پیدا كرده است.
با این ویژگی هایی كه در رشته های مختلف ورزشی وجود دارد می شود ادعا كرد نشاط اجتماعی نهفته در هیجان مسابقات ورزشی می تواند در قالب یك تسكین بخش مهم عمل كرده و فارغ از بسیاری ناملایمتی های اجتماعی برای كوتاه مدت ذهن شهروندان را از بحران های رایج دور كند. در این شرایط است كه برای تقویت انسجام اجتماعی و غرور ملی، تمركز و سرمایه گذاری برای حضور در تورنمنت های بزرگی مانند جام جهانی، المپیك، بازی های آسیایی، لیگ جهانی والیبال و جام ملت های آسیا ضرورت به شمار می رود؛ ضرورتی كه به خودی خود می تواند برای كوتاه مدت ضمن تزریق نشاط اجتماعی، غرور ملی را بیش از پیش تقویت كند.
ورزشی **2052**1597
۰ نفر