۲۲ خرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۰۱
کد خبر: 82941366
T T
۰ نفر

همیشه پای پلنگ در میان است

۲۲ خرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۰۱
کد خبر: 82941366
همیشه پای پلنگ در میان است

ایلام - ایرنا - واقعه حمله وحوش به دام های عشایر و روستاییان در ایلام از جمله مطالب تكراری هفته های گذشته برخی شبكه های و كانال های اجتماعی فعال استان بوده كه در عمده آنها پلنگ به عنوان عامل حمله به رمه ها معرفی شده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس خبرها و مطالب رسمی و غیر رسمی از ابتدای امسال تاكنون دهها راس دام در اتراقگاه های عشایری و مراتع روستایی قربانی حمله پلنگ و در درجه دوم گرگ شده اند.
در خصوص این واقعه ها آنچه جای سوال دارد، چرایی پلنگ و گرگ به عنوان متهمان ردیف اول و دوم حمله به احشام است كه اگرچه سابقه دومی در این خصوص قابل دفاع نیست ولی اسم پلنگ كمتر با چنین موردی عجین است كه گربه سان زیبای زیستگاه های ایلام كمتر مشهور به چنین طعمه و شكاری است.
پرسش مهم تر علت افزایش حمله وحوش به رم های دام است كه در ایلام كه هم زیستگاه وحوش و هم دامداری سنتی و شبانی در آن رونق و سابقه دیرین دارد چنین رویداد هایی در این گستره و تعداد تازگی دارد.
معاون نظارت و پایش اداره كل حفاظت محیط زیست ایلام در خصوص تعداد رخدادهای حمله پلنگ به دام در مناطق مختلف این استان به خبرنگار ایرنا گفت: هفت مورد حمله پلنگ یا گرگ های ساكن در قلمرو های زیستگاهی پلنگ از ابتدای سال جاری تاكنون در این استان ثبت شده و تایید می شود.
علی طاهر سارایی افزود: در جریان این تعداد حملات وحوش 40 راس داماز بین رفته كه از این تعداد دریدن 15 راس انها توسط پلنگ بوده است.
اما شبكه ها و راویان این گونه اخبار تعداد واقعه های حمله وحوش به رمه های دام دامداران روستایی و عشایر استان را بیش از هفت بار عنوان كرده همانطور كه تعداد تلفات را بسیار بیشتر ذكر می كنند.
كارشناسان محیط زیست در نظری متفاوت می گویند: بیشتر این حمله ها از سوی درندگان دیگری چون خرس، گرگ و شغال به دام ها انجام می شود كه پلنگ حسب غریزه در حمله به رمه یك تا نهایت سه راس دام را قربانی می كند،كشتار گروهی احشام توسط دیگر درندگان از جمله خرس و گرگ صورت می گیرد.
معاون نظارت و پایش اداره كل حفاظت محیط زیست ایلام نیز درخصوص معرفی همواره پلنگ به عنوان عامل حمله به احشام توضیح داد: امیدواری به دریافت غرامت موجب شده كه هر واقعه حمله وحوش به پلنگ نسبت داده شود.
سارایی یاداوری كرد: سازمان حفاظت محیط زیست در قالب حمایت از گونه های نادر و درمعرض انقراض و به منظور ممانعت از اقدام دامدارخسارت دیده برای كشتن وحوش خسارات ناشی از حمله پلنگ را در قالب بیمه تقبل كرده است.
وی همچنین گفت: پرداخت غرامت خسارت ناشی از حمله گرگ هایی كه در قلمرو پلنگ زیست می كنند نیز با توجه به اینكه در چرخه غذایی این جانور قرار دارند نیز پرداخت می شود چرا كه گاه دامداران خسارت دیده با قرار دادن طعمه مسموم در مسیر گرگ ها، انها را مسموم می كنند كه در نتیجه پلنگ نیز با شكار احتمالی و خوردن گرگ سمی از بین می رود.
وی تاكید كرد: در صورتی كه حمله پلنگ یا گرگ هایی كه در قلمرو این جانور قراردارند برای كارشناسان محیط زیست محرز و تایید شود پرونده تشكیل شده برای تعیین خسارت به سازمان حفاظت محیط زیست كشور ارسال می شود.
وی گفت: خسارت ناشی از حمله سایر وحوش به دام از جمله خرس، شغال، گرگ های خارج از محدوده زیستگاه پلنگ اینكه مشمول بیمه نیست.

** تخریب و تجاوز به زیستگاه ها زمینه ساز حمله به احشام است

اما فارغ از پلنگ و غیر پلنگ چرایی افزایش این واقعه به عنوان موضوع مهم تر نیازمند ردیابی موثر است .
عامهمردم دراین باره معتقدند كه وحوش تنها در شرایط احساس خطر از حضور انسان و ناامنی غذایی به انسان یا دام اهلی حمله می كنند.
براساس این نظر حیوانات در مواقع احساس خطر و ناامنی برای دفاع از خود و مقابله با مهاجم به احشام یا افرادی كه موجب اختلال در امنیت زیستگاهی شده اند حمله و آسیب وارد می كنند.
عقیده رایج عمومی با تحلیل كارشناسان حفاظت محیط زیست همخوان است كه ازدیاد جمعیت ،گسترش مراكز سكونتی و كارگاهی به محدوده زیست وحوش ، همپوشانی زیستگاه های وحوش با چراگاه های دامی و درنتیجه تخریب زیستگاه هاو گسست در چرخه غذایی جیوانات را علل زمینه ای افزایش موارد حمله پلنگ و دیگر حیوانات به دام ها در ایلام عنوان می كنند.
معاون نظارت و پایش اداره كل حفاظت محیط زیست ایلام بر اقدام های پیشگیرانه تاكید دارد، وی می گوید: دامداران باید با مراجعه به ادارات محیط زیست شهرستان ها زون های مناطق امن وحوش را شناسایی كرده و از تعلیف دام و حضور در این مناطق زیستگاهی اجتناب ورزند.
سارایی همچنین از گردشگران خواست به منظور پیشگیری از چنین رویدادهایی قبل از حضور در طبیعت با راهنمایی محیط بانان از حضور در زیستگاه های وحوش دوری كنند.
به گزارش ایرنا، كبیركوه مهم ترین زیستگاه پلنگ ایرانی در استان ایلام است.
استان ایلام با گستره 20 هزار كیلومتر مربع در غرب كشور و میانه زاگرس دارای چهار منطقه حفاظت شده به وسعت 142 هزار هكتار، 2منطقه اثر طبیعی و ملی با یك هزار و 475هكتار و 2 منطقه شكار و تیراندازی ممنوع به گستره 368 هزار هكتار است.
ایلام با طبیعت جنگلی، بیابانی و گوناگونی اقلیم از حیث زیست و تنوع گونه های جانوری یكی از استان های غنی و برخوردار كشور به شمار می رود.
7172/6034
۰ نفر