۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۱۲
کد خبر: 82921105
T T
۰ نفر
شهرداري تهران به اطلاعيه وزارت ارشاد درباره طرح ترافيك واكنش نشان داد

تهران- ايرنا- مشاور معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران ضمن ابراز بي اطلاعي نسبت اطلاعيه معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد در خصوص معرفي سايتي براي ثبت نام از خبرنگاران متقاضي طرح ترافيك گفت: نمي دانم معاونت مطبوعاتي از كدام محل مي خواهد سهميه طرح ترافيك خبرنگاران را تامين كند.

علي پيرحسين لو عصر يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: طبق مصوبه شوراي شهر تهران مقرر شد تا 2 هزار سهميه طرح ترافيك به خبرنگاران اختصاص يابد كه هم اكنون ظرفيت تخصيص يافته تقريبا پر شده است.
وي يادآوري كرد: فلسفه وجودي اجراي طرح جديد ترافيك تهران، كاهش ترافيك و آلودگي هوا از طريق كاهش خودروهاي ورودي به محدوده طرح است.
پيرحسين لو ادامه داد: زمستان سال گذشته پيشنهادي به معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد از سوي شهرداري داده شد كه صندوق ويژه اهالي رسانه ايجاد شود و هزينه تردد و طرح ترافيك مديران مسئول و مديران رسانه هايي كه مستقيما با وزارت ارشاد در ارتباط هستند از آنجا تامين شود تا طرح ترافيك به نام خبرنگار و به كام مديران تمام نشود.
مشاور معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران افزود: زماني كه طرح ترافيك جديد در شوراي شهر به تصويب رسيد با معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد جلسه اي داشتيم و اعلام كرديم كه پروسه توزيع طرح ترافيك را به آن معاونت بسپاريم به شرطي كه پاسخگوي همه اهالي رسانه باشند اما ايشان گفتند كه يك هزار و 270 عدد از سهميه را به ارشاد بدهيد كه بين مديران توزيع شود.
وي ادامه داد: سوال اينجاست با 730 سهميه باقي مانده چگونه مي توانستيم پاسخگوي خبرنگاران باشيم.
وي مدعي شد كه معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد در سال هاي قبل نيز به اين منوال عمل مي كرد و سهميه هاي طرح ترافيك كه دست اين معاونت بود به غير خبرنگاران مي رسيد.
پيرحسين لو به نامه اي كه 2 هفته پيش از طرف معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد براي گرفتن طرح ترافيك براي مديران و رانندگان وزارت دريافت كرده، اشاره كرد و گفت: جواب ما نيز به اين نامه مشخص بود و اين درخواست را قبول نكرديم.
وي خاطرنشان كرد: از ابتدا صادقانه با اهالي رسانه مطرح كرديم كه اگر طرح ترافيك حق كسي باشد آن فرد، خبرنگار است و نه آن كساني كه به اسم خبرنگار براي خودروهاي لوكس خود طرح ترافيك مي گيرند.
تهرام/9343/7247//1348