۱ مهر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 8291657
T T
۰ نفر
هشدار وزیر خارجه سنگاپور نسبت به تحت فشار قرار دادن مسلمانان در غرب # سازمان ملل ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 1/07/84 خارجی.سیاسی.سنگاپور.مجمع عمومی. وزیر امور خارجه سنگاپور روز پنجشنبه در سخنان خود در بحثهای عمومی شصتمین مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به بازجویی و بازرسی از مسلمانان در کشورهای غربی هشدار داد. آقای جورج یو در سخنان خود گفت مسلمانان سراسر جهان توسط نهادهای امنیتی تحت نظر هستند و مسلمانانی که به کشورهای غربی سفر می کننداز 11 سپتامبر 2001 در معرض انواع بازجویی ها و بازرسی ها قرار می گیرند. وزیر امور خارجه سنگاپور افزود: این تحت نظر بودن ها ماهرانه تر شده و همچنان ادامه دارد و در شرق آسیا نیز انجام می شود. یو با اشاره به جنگهای خونین 200 ساله در اروپا و ظهور کمونیسم ، فاشیسم و ضد یهودیگری در این قاره در مقابل پیشرفتهای چشمگیر فرهنک و تمدن اسلامی در قرنهای گذشته یادآور شد : این مسلمانان هستندکه می بایستی درباره تکامل جوامع خود تصمیم بگیرند و جوامع غیر اسللامی برای مشارکت در این بحثها هیچگونه جایگاهی ندارند. وزیر امور خارجه سنگاپور در عین حال گفت : دو عامل اساسی که به امری حیاتی تبدل شده است تبعات استراتژیکی خواهد داشت که بر روی ما همه ما تاثیر می گذارد. "یکی از این عوامل ظهور ایدئولوژی القاعده و سازمانهایی نظر جماعت اسلامی است و این ایدئولوژی نفرت رادر میان مسلمانان در سراسر جهان را تشویق و خشونت علیه مردم غیر نظامی را حتی اگر آنان مسلمان باشند توجیه می کند.پیروان این ایدئولوژی در صورتی که بتوانند سلاحهای کشتار جمعی را به دست اورند در استفاده از آن هیچگونه تردیدی نخواهند کرد و ما وظیفه داریم در سازمان ملل در جنک علیه آنان به یکدیگر بپیوندیم . " یو " هشدار داد : در صورتی که غیر مسلمانان تمامی مسلمانان را تروریسم بخوانند و اکثر جوامع غیراسلامی با جامعه اقلیت اسلامی به عنوان جوامع درد سر آفرین برخورد کنند آینده برای همه ما تیره و تار خواهد بود در چنین جوی افراطیون مسلمان تفوق خواهند یافت و تروریستها زمینه مساعدی برای استخدام در هر کجا خواهند یافت . وزیر امور خارجه سنگاپور تاکید کرد: این استهزاء آمیز است که بگوییم تروریسم ریشه در اسلام دارد با چنین کاری تروریستها از آن بهره خواهند گرفت. "به گونه ای مساوی این برای رهبران اسلامی اشتباه خواهد بود که به افراطیون مسلمان اجازه دهند که مدعی شوند از طرف مسلمانان سراسر جهان سخن می گویند". وی تاکید کرد: جنک علیه تروریسم بدون همکاری مسلمانان و غیر مسلمانان علیه این دشمن مشترک به نتیجه نخواهد رسید. وزیر امور خارجه سنگاپور با اشاره به آموزه های متعالی دین اسلام تاکید کرد : درصورتی که مسلمانان از آموزه های اسلامی پیروی می کردند هیچگونه فسادی در کار نبود و دولتها توام با عدالت و کارامد می بودند و جهان اسلام دوباره قدرت خود را باز می یافت. اروپام 360 / 361/ 1382/1184/شبک/ yeo jeorge
۰ نفر

سرخط اخبار جهان