۲۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۲:۲۱
کد خبر: 82888828
T T
۰ نفر

400 هكتار از مراتع گلستان كودپاشی شد

۲۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۲:۲۱
کد خبر: 82888828
400 هكتار از مراتع گلستان كودپاشی شد

گرگان – ایرنا - معاون فنی و آبخیزداری اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت:400هكتار از مراتع شهرستان آزادشهر در شرق استان با مشاركت شوراها، دهیاران، دامداران و مرتعداران كودپاشی شد.

عبدالرحیم لطفی روز سه شنبه در گزارشی به ایرنا اعلام كرد: عملیات كودپاشی در مراتع روستاهای خوش ییلاق، كاشیدار، سیب چال و نراب در منطقه هدف طرح ترسیب كربن شهرستان آزادشهر اجرا شده است.
وی گفت: كودپاشی در مراتع با هدف تقویت پوشش گیاهی، افزایش میزان بهره وری و تشویق جوامع محلی برای استفاده بهینه از مراتع انجام می شود.
مدیر اجرایی پروژه بین المللی مدیریت مشاركتی منابع طبیعی و توسعه روستایی (ترسیب كربن) تصریح كرد: عملیات كودپاشی با كود اوره و برای هر هكتار 50 كیلوگرم است.
به گفته وی؛ با توجه به تاثیر كمی و كیفی كود بر پوشش گیاهی منطقه در سال 93 در 400هكتار از مراتع خوش ‌ییلاق و تیل‌آباد آزادشهر و در سالهای 94 و 95 در سطح 420 هكتار كودپاشی شده است.
به گزارش ایرنا به جذب دی اكسید كربن اضافی جو توسط اندام هوایی و زیرزمینی گیاهان مرتعی به منظور كاهش اثرات سوء پدیده گرمایش زمین، ترسیب كربن گفته می شود؛ این پروژه بین المللی مبتنی بر توسعه پایدار روستایی، بهبود معیشت مردم محلی و نیز مدیریت مشاركتی منابع طبیعی است.
ارائه مدل ترسیب كربن در مناطق خشك و نیمه خشك به عنوان هدف جهانی، احیای منابع طبیعی تخریب شده منطقه با مشاركت گروه های توسعه روستایی به عنوان هدف ملی و بهبود شاخص توسعه انسانی مردم منطقه و توانمندسازی گروه های توسعه ازجمله اهداف منطقه ای طرح ترسیب كربن اعلام شده است.
این طرح بین المللی با هدف كاهش گازهای گلخانه ای، حفاظت و احیای منابع طبیعی و بهبود شاخص های توسعه انسانی از طریق توان افزایی و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی با مشاركت جوامع محلی درحال اجراست.
در گلستان این طرح بیشتر در شرق استان اجرایی شده است.
طرح بین المللی ترسیب كربن در شهرستان آزادشهر واقع در شرق گلستان از سال 93 در مساحت 48 هزار و 329 هكتار در منطقه تیل آباد بخش چشمه ساران اجرا شد كه 6 روستا با دو هزار و 64 خانوار و مجموع 6هزار و 878 نفرجمعیت را زیر پوشش دارد.
عرصه های منابع طبیعی گلستان شامل 862 هزار هكتار مرتع، 452هزار هكتار جنگل، 20هزار هكتار ساحلی و 62 هزار هكتار موات (خشك و بایر) است.
6204/1648