۲۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۲:۲۵
کد خبر: 82888783
T T
۰ نفر
حفاظت از اكوسيستم و بهره وري آب اولويت وزارت جهاد كشاورزي است

كرج - ايرنا - معاون وزير و رييس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي گفت: حفاظت از اكوسيستم و افزايش بهره وري آب مهمترين اقدامات وزارت جهاد كشاورزي خواهد بود.

به گزارش ايرنا، اسكندر زند روز سه شنبه در كارگاه آموزشي مديريت سبز كه در مركز آموزش عالي امام خميني(ره) مشكين دشت فرديس برگزار شد، افزود: مي خواهيم از اقلام كم آب براي كشت استفاده كنيم و اين مهم يكي از برنامه هاي وزارت خانه كشاورزي است.
وي با بيان اينكه كشاورزي بايد دانش محور و كيفيت محور باشد، گفت: اگر پايداري را در حوزه كشاورزي مهم ندانيم به توسعه نخواهيم رسيد.
زند افزود: در اولويت قراردادن كيفيت در اقدامات كشاورزي ضروري است و بايد به سمت و سوي بازارمحوري پيش برويم و توليد محور نباشيم، مسير خود را هم جهت با حفاظت از محيط زيست قرار دهيم.
زند با بيان اينكه مسئله توسعه پايدار فقط در كشاورزي نيست، گفت: همه اجزاء جامعه بايد به سمت پايداري پيش بروند و همه چيز باهم هماهنگ باشد.
معاون وزير كشاورزي با اشاره به لزوم ترويج افكار توسعه پايدار در جامعه، اظهار داشت: بايد به سمت كاهش فقر و افزايش كميت توليدات كشاورزان حركت كنيم و افكار توسعه پايدار را در ذهن مسئولان مربوطه جا بيندازيم.
وي با بيان اينكه كيفيت پايدار اكوسيستم از جمله مواردي است كه در توليد محصولات پايدار تاثير دارد، افزود: تلاش مي كنيم اين پايداري در تمام استان هاي كشور ايجاد شود.
وي در ادامه با بيان اينكه كارگاه دو روزه مديريت سبز توسط دفتر محيط زيست با هدف بهبود وضعيت كشاورزي توسعه پايدار برگزار شده است، افزود: وزارت كشاورزي 4 هدف مهم كاهش فقر، افزايش كميت توليدات كشاورزي، افزايش كيفيت توليد و حفظ محيط زيست را پيگيري مي كند.
معاون وزير كشاورزي با اشاره به لزوم كاهش آلاينده هايي كه به محيط زيست ضربه مي زنند، تاكيد كرد: بايد محصولات كشاورزي به نحوي توليد شوند كه منابع پايدار براي نسل هاي بعد بماند و موجب تخريب محيط زيست نشود.
وي از استاندارد سازي 9 هزار برند فرمول كودشيميايي خبر داد و گفت: حدود يك هزار و 600 برند فرمول شيميايي استاندارد نبود و از توزيع آن جلوگيري شد.
معاون وزير كشاورزي همچنين از استاندارد سازي 800 برند فرمول سم خبر داد و تاكيد كرد: حدود 10 درصد از اين سم ها داراي كنترل كيفيت نبوده و خارج شده است و مطالعات بر روي برند هاي سم و كود شيميايي ادامه دارد.
وي يكي ديگر از اهداف كارگاه مديريت سبز را حفاظت از ذخاير آب و خاك اعلام كرد و گفت: اين ذخاير از مهمترين مباحث هستند كه اميد داريم بتوانيم در راستاي تداوم آنها اقدام كنيم.
در اين كارگاه دو روزه ، حدود 100 نفر از نمايندگان محيط زيست و سلامت غذاي وزارت جهاد كشاورزي استان هاي كشور حضور داشتند.
7413/1535