۱۰ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 8287070
T T
۰ نفر
آمریکا خواستار اقدام فوری علیه یک گزارشگر حقوق بشر شد # وین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/06/84 سیاسی.بین المللی.حقوق بشر.خارجی.آمریکا.ژنو گروهی از اعضای کنگره آمریکا در نامه ای بـــه رییس کمیسیون حقوق بشـر سازمان ملل، خواستار برکناری گزارشگر سوییسی این کمیسیون به دلیل اظهارات ضد صهیونیستی وی و تشبیه عملکرد اسراییل به اعمال نازی ها شدند. این گروه از اعضای کنگره آمریکا در نامه خود که روز پنجشنبه منتشر شد، همچنین خواستار اقدام فوری رییس کمیسیون حقوق بشرسازمان ملل علیه گزارشگر ویژه کمیسیون مذکور شد. گــزارشگر سوییسی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل برای "حق غذا" اخیرا در گزارشی وضعیت معیشتی فلسطینیان به ویژه در نوار غزه را وخیم اعلام و رفتار رژیم صهیونیستی در این منطقه رابه رفتار نازی ها با شهروندان مناطق اشغالی در زمان جنک دوم جهانی تشبیه کرده بود. ایــن گزارشگر ضمــن رد اتهام های اعضای کنگره آمریکا به حجم وسیعی از ادعاهای بی اساس سازمان های غیردولتی صهیونیستی پــس از انـتشار گزارش وی درمورد فلسطین و سوابق خود دردفاع از حقوق یهودیان و قربانیان بازداشتگاه های نازی ها و بازگشت سرمایه مــالی یهودیان کـه در بانک های سوییس بلوکه شده بود، اشاره کرده است. گزارشگر سوییسی این گونه اتهام ها را مــانع ایـفای وظایف شغلی خود به عنوان کارشناس مستقل و بی طرف ندانسته و گفته است کــه به وظایف خــود در افشای موارد نقض حقوق بشر ادامه خواهد داد. مقام های رسمی سوییس نیزاین اقدام اعضای کنگره آمریکا و لابی صهیونیستی را رد و از آن به عنوان افراط گرایی یاد کرده اند. اروپام/371
۰ نفر

سرخط اخبار جهان